Tillbaka till Redovisning och beskattning

God man för ensamkommande flyktingbarn

  • Erfarna och engagerade kursledare
  • Kurser över hela landet
  • Höga kvalitetskrav

Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl, utan en förälder eller annan legal vårdnadshavare som kan företräda barnet. Antalet ensamkommande barn har ökat i Sverige under de senaste åren och särskilt under 2015. Det finns därför ett stort behov av gode män för dessa barn. De flesta ensamkommande barn är ungdomar mellan 14-18 år.

Att vara god man för ett ensamkommande barn innebär att man träder i vårdnadshavarens ställe som juridisk ställföreträdare för barnet. Gode mannens uppgift omfattar till exempel att biträda barnet vid möten på Migrationsverket och hos socialtjänsten. Att ansöka om ersättningar som barnet kan ha rätt till och företräda barnet i kontakter med skolan och vården. Som god man har man inte ansvar för den faktiska vården av barnet och ej heller någon försörjningsplikt. Eftersom möten avseende barnet i regel sker under dagtid, till exempel på Migrationsverket, krävs att Gode mannens huvudsakliga sysselsättning medger detta.

Kontakta aktuell överförmyndare för att undersöka vilka krav som ställs för uppdraget som god man och förvaltare då reglerna kan skilja sig mellan olika kommuner.

Innehåll
Gode mannens uppdrag
Asylprocessen
Barnens rättigheter och barnperspektivet
Olika myndigheters ansvar
Redovisning och arvode

Upplägg
Kursen är helt teoretisk. OBS! Nytt startdatum tisdag 25/10.

Förkunskaper
Kursen kräver inga förkunskaper men det är viktigt att du har ett stort intresse för människor med speciella behov.

Kursledare
Görel Strand har mer än 15 års erfarenhet som God man för ensamkommande flyktingbarn. Hon har en bakgrund som socionom och jurist, och är flitigt anlitad som föreläsare och sakkunnig kring frågor som berör ensamkommande flyktingbarn.

Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Kursmaterial
"Ensamkommande barn och ungdomar" av Görel Strand och Kerstin Fälldin, socionom och enhetschef vid Överförmyndarnämnden i Stockholm. Du köper den och tar med till första kurstillfället, följer du länken här nedan får du rabatt på bokus.

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln
Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på www.bokus.com och 10 % på Akademibokhandeln.
Läs mer om hur du gör på http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/


Alla som går kurs hos oss får rabatt på Bokus.
Läs mer om hur du gör <http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/>

Anmälan

En god man utses till myndiga personer som behöver hjälp med att få sina rättigheter tillgodosedda. Ditt uppdrag blir att fungera som en förlängd arm i samhället för dem som av olika anledningar inte kan sköta sina angelägenheter på egen hand. Den här kursen ger dig de kunskaper som du behöver.

Se kommande kursstarer

Lär dig grunderna i bokföring! Perfekt för dig som har eget företag.

Kommande kursstarer

Missa inte att vi erbjuder Nya aktieskolan online. Löpande starter, du kan anmäla dig och starta när du vill!

Läs mer om våra online-kurser här!

Medborgarskolans fördjupningskurs i sociala media fokuserar på praktiska kunskaper och färdigheter som du kan använda i ditt arbete som kommunikatör och vi ägnar mycket tid åt olika övningar och uppgifter.