Tillbaka till Skogsbruk

Min skog - grundkurs för dig som är ny eller blivande skogsägare - distanskurs 2/10 2017

Min skog - grundkurs för dig som är ny eller blivande skogsägare - distanskurs

En grundkurs för dig som vill lära dig om skogsbruk utifrån ditt perspektiv som enskild skogsägare. Står du inför att köpa en skogsfastighet eller ta över skogen i ett generationsskifte ger dig denna kurs en bra start.
Kursen riktar sig också till dig som har ägt din skogsfastighet ett tag och känner att du behöver mer kunskap eller inte har kommit i gång med ditt skogsbruk och/eller skogsfastighetsekonomi.
Delar av kursen utgår från din skogsbruksplan. Har du ingen skogsbruksplan finns sådan att låna. Förutom skogsskötsel och praktiska åtgärder på din skog tar kursen upp ekonomiska bitar. Som skogsägare är du också enskild näringsidkare. Kursen ger dig en bas i bokföring och grundläggande deklarationskunskap för dig som enskild näringsidkare.
Från kursen tar du med dig många tips och råd att använda både ute i din skog och på kontoret. Kursen avslutas med en timmes individuell dialog kring dina frågeställningar.

1 Introduktion
Vad är en skogsfastighet?
Begrepp
Litteratur- och informationsguidning.

2 Skogsbruksplanen
Vad kan jag utläsa av den?
Hur upprättas en skogsbruksplan?

3 Skogsvård 1
Återbeskogning
Röjning
Naturvård

4 Skogsvård 2
Gallring
Gödsling
Dikesrensning

5 Avverkning
Att sälja virke
Körskador

6 Ekonomi 1
Hur sköter jag skogsekonomin?
Bokföring

7 Ekonomi 2
Vilka skattemässiga redskap finns?
Deklaration

8 Fastighetsrätt
Krediter
Delägarskap
Fastighetsöverlåtelse

9 Individuellt
Samtal om dina frågeställningar kring din skogsfastighet.

UPPLÄGG
Kursen omfattar åtta nätträffar och bedrivs som heldistanskurs via ett videokonferenssystem under nio veckor. Vid den sista träffen möts kursledaren och du individuellt via nätet. All litteratur och hänvisningar till publika informationskällor finns att tillgå på Folkbildningsnätet där du också har möjlighet att kommunicera med kursledaren och de övriga kursdeltagarna mellan nätträffarna. Ca 1 timme mellan varje träff åtgår till självstudier ex av din fastighets skogsbruksplan och litteratur. Inga litteraturkostnader tillkommer.

FÖRKUNSKAPER
Viss vana vid dator och internet behövs. I övrigt inga förkunskaper.

KURSLEDARE
Sara Nilsson, utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare, med erfarenhet från eget skogsbruk. Sara har hjälpt många nya skogsägare igång med sin fastighet och vet hur frågeställningarna kan vara. Hon har ett stort engagemang för dig som enskild skogsägare. Har tidigare hållit i liknande utbildningar och även föreläst i privatskogsbrukarens ekonomiska frågor på skogshögskolan i Gammelkroppa.

Alla våra kursledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt personlig och pedagogisk/metodisk utveckling.

KURSMATERIAL
Allt kursmaterial finns för nedladdning från Folkbildningsnätet.

PROGRAMVAROR MM.
PC eller Mac (Intel-baserad) med operativsystem Windows 7 / 8, Vista eller XP. Internetanslutning krävs. Datorn behöver ha webbkamera och du bör ha ett headset för att inte störa dina kurskamrater.

BRA ATT VETA
Ange alltid aktuell e-postadress vid anmälan. Viktigt då inloggningsuppgifter mm. mailas ut.
Kursavgiften är avdragsgill i din näringsverksamhet. Kursavgiften är 3 200 kr.
Datum för kursstart är inte bestämt ännu. Invänta information/kallelse.

KONTAKTA OSS
Om du vill veta mer om kursen så ring 0951-16 02 02 eller skicka e-post till storuman@medborgarskolan.se
Du kan också kontakta kursledaren via e-post:

RABATT HOS BOKUS
Ta chansen och få rabatt på bland annat kurslitteratur. Ange MEDBO14 som "Kampanjkod" och få 5% rabatt på www.bokus.com.
På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerad information

Folkbildning skapar vi tillsammans i gruppen och den drivs framåt genom kunskapsutbyte. Det kan vara stort och smått, lokalt och globalt eller fysiskt och distans - det är upp till dig och din grupp. Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och byta erfarenheter och tankar. Du som individ påverkar studiecirkelns upplägg och innehåll genom ett demokratiskt inflytande.

Anmälan

Ni har idéerna - vi ger er möjligheterna!

Starta en studiecirkel!

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare