Latin - termin 5 - nivå A1+ liten grupp

Latin är det språk som talades i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var dominerande skriftspråk i Europa.
Latin är ett indoeuropeiskt språk inom språkgruppen italiska språk. Man skiljer på latin och vulgärlatin, det folkliga talspråket i romarriket.
Latinet som talspråk dog ut efter romarrikets fall på 400-talet, men användes som vetenskapens internationella skriftspråk och som lingua franca i stora delar av Europa långt fram i tiden.
Latin används för vetenskapliga namn på djur, svampar, växter och sjukdomar, inom anatomin och är fortfarande betydelsefullt för att förstå europeisk historia och europeiska språk.
Accceptus!

Innehåll
Ord- och läsförståelse varvas med uttal och grammatiken.
Latinet är ett språk som är grunden för flera av våra mordända, europeiska språk vilket du kommer att märka och ha nytta av i andra språksammanhang.

Vi studerar latinets inflytande på det moderna språket, engelska och svenska

Upplägg
Kursen omfattar 2 x 45 min per tillfälle, vi träffas i 10 veckor.

Förkunskaper
- Du bör ha läst 60 studietimmar eller motsvarande kunskaper.
- Du känner igen mycket enkla fraser
- Du kan förstå vanliga namn, ord och enkla meningar

Kursledare
Josephine Appelgren är född och uppväxt i England, där hon studerade i en latinskola. Hon har undervisat i latin i flera år.

Kursmaterial
Vi avslutar kursboken "Vivat Lingua Latina" av Stefan Edmar och börjar med "Vivat Litteratura Latina" i samma serie av Staffan Edmar, Almqvist & Wiksell.

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln
Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på www.bokus.com och 10 % på Akademibokhandeln.
Läs mer om hur du gör på http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/

Bra att veta
Liten grupp = minst 4 och högst 8 deltagare.
Alla kursstarter är preliminära. Du får en kallelse till kursen med definitivt startdatum ca 10 dagar före kursstart.
Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller ring 010-157 63 61 så hjälper vi dig.

Anmälan

Få hjälp av vår kursledare att välja rätt kurs under våra inplaceringstest i början på terminen. Du kan också ta hjälp av Europarådets nivåskala och bedöm själv din nivå.

Se aktuella datum för våra inplaceringstest eller ring 010-157 63 61 och boka en tid!

Inplaceringstest/rådgivning

Introduktion till modern standardarabiska, som är det gemensamma språket för alla arabländer. Det används i första hand i tidningar, TV och i övriga officiella sammanhang.

Arabiska

Study Swedish in an 2 weeks intensive course for beginners.

Swedish for beginners

En kväll med författaren Sofi Oksanen, med tankar, tips och reflektioner kring skrivande.

Tisdag 18 oktober