Tillbaka till Samhälls- och beteendevetenskap

Förstå maktspråk i medier!

Vill Du få bättre förståelse för hur språket används som maktmedel? Vill Du få kunskap om hur olika samhällsaktörer försöker påverka våra attityder och våra beteenden? Här får Du möjlighet att upptäcka och analysera sådana försök vilket hjälper Dig att bedöma och ifrågasätta olika påståenden. Du utvecklar ett kritiskt tänkande.

Innehåll
I den här kursen får Du verktyg för att kritiskt kunna analysera budskap i olika former. Målet är att Du ska få en ökad medvetenhet om hur språket används i påverkande syfte och därigenom även få en ökad förmåga att självständigt ta ställning till olika yttranden. Utifrån olika perspektiv hämtade från modern retorisk teori analyserar vi både nutida och historiska utsagor från olika samhällsaktörer inom exempelvis politik, näringsliv och media. Genom att studera argumentation, språklig stil, bruk av definitioner, val av metaforer, med mera, kan vi till exempel synliggöra underförstådda antaganden och dolda värderingar. Analyserna bidrar till att förstärka vårt kritiska tänkande. Exemplen kommer att utgöras av tal och texter på svenska och engelska samt olika typer av bilder.

Upplägg
Kursen går en gång i veckan med sex sammankomster, samma dag och tid. Uppehåll för höstlov v.44 den 3 november. Kursen omfattar 3x45 minuter per kurstillfälle.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs men det underlättar om Du kan läsa engelska texter.

Kursledare
Tomas Björk har universitetsexamina i juridik respektive retorik. Erfarenhet som företagsledare. Har utbildat i allt från affärskunskap och marknadsföring till förhandlingsteknik och konflikthantering.

Kursmaterial
Vi kommer att arbeta med ledarens egna framtagna material och övningar.

Bra att veta
I våra lokaler finns en kaffeautomat. Vill du köpa kaffe, te eller en kopp varm choklad, ta med en 10-krona.

Alla kursstarter är preliminära. Kallelse/faktura skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.
Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Anmälan

Vill du veta mer om replokaler och musiksamarbeten i Mälardalen? Kontakta någon av våra Verksamhetsansvariga så berättar vi mer!

Läs mer här!

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor