Tillbaka till Trafikkunskap

Arbete på väg nivå 1-2 (Säkerhet på väg)

På Trafikverket objekt upphandlade efter 2012-01-01 gäller kompetenskrav enligt nivå 1, 2 och 3.
Trafikverket har riktlinjer för vad som skall ingå i respektive kompetensutbildning. Arbete på väg nivå 1 och nivå 2 ersätter gamla Säkerhet på väg på en dag.

Kursens syfte och innehåll:

Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete
som gäller där staten genom Trafikverket
är väghållare och hur reglerna ska tillämpas
vid olika typer av arbete.
Kursen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till personer som arbetar
med vägarbete på eller vid allmänna vägar
med byggande, underhåll eller drift. Utbildningsintyget
gäller i fem år.


Kursens omfattning;
ca 8 x 60 minuter

Kursinnehåll nivå 1:
• Personlig skyddsutrustning
• Vägarbetsplats olika zoner
• Trafikantbeteende
• Hastighet och krockvåld
• Information om AML och dess föreskrifter
• Trafikverkets, trafikingenjören, projektledarens
och arbetsgivarens roll i objektet

Kursens innehåll nivå 2:
• Allmänt om vägmärken, vägmärken på fordon
• Lyktor, skyddsanordningar på fordon
• Arbete från arbetsplattform
• Grunder i AML och dess föreskrifter
• Egen riskanalys
• Exempelsamling Arbete på väg
• Regler för fordon, fordonsplacering
• Fordonsförare på motorväg
• Möjligheter och skyldigheter för vägarbete

Intyg:
Efter avklarad utbildning och godkända prov
utfärdas ett personligt intyg till deltagaren.
Detta gäller i 15 månader för nivå 1 och fem år
för nivå 2 och måste sedan förnyas. Mer info
se www.trafikverket.se.

Pris;
I kursavgiften ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, för- och eftermiddagsfika, lunch och lokaler.
Gällande mervärdesskatt ingår i kursavgiften.

Kursdatum:
Alla kursdatum är preliminära. Kurser med för få deltagare anmälda flyttas fram i tid. Invänta därför alltid en kallelse innan kursstart.

Anmälan

Kom och lär dig tala svenska kostnadsfritt!

Se Språk och Kommunikation

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Ni har idéerna - vi ger er möjligheterna!

Starta en studiecirkel!

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan