Tillbaka till Kustskepparintyg

Kustskeppare HT-16

  • B-körkort på sjön
  • Nu kan du lämna skärgården och segla på öppet hav
  • Segla/kör en båt som är längre än tolv meter och bredare än fyra meter

Detta är en direkt fortsättning för dig som tagit Förarintyg. Kursen ger dig all den kunskap du behöver för att göra en längre färd utomskärs. Har du en båt som är minst 12 x 4 meter krävs Kustskepparintyg. Examination anordnas efter kursens slut.

Försäkringstagare hos Svenska Sjö har 20% rabatt på kursen!

INNEHÅLL OCH MÅL
I kursen får du bl.a. lära dig mörkernavigering, instrumentnavigering, säkerhet ombord samt sjösäkerhet för gång utomskärs och på öppet vatten.

UPPLÄGG
Teori blandat med övningar och sjökortsarbete. Praktikpass anordnas i början av Juni månad. Provkostnad för examination tillkommer med 450 kronor och betalas direkt till provförrättaren.

FÖRKUNSKAPER
Förarintyg

KURSLEDARE
Ulf Nordholm, omtyckt och mångfacetterad lärare med flerårig erfarenhet av att hålla kurser inom sjöliv och navigation på Medborgarskolan i Umeå.

KURSMATERIAL
Materialet vi använder är: Kursboken Fritidsskepparen, övningssjökort, övningsbok. Utförlig information om vilken version av böckerna som används till kursen, lämnas i god tid innan kursstart.

BRA ATT VETA
Vi skickar kallelse/faktura inför kursstart. Alla startdatum är preliminära. Om kursen inte har tillräckligt med deltagare kan kursstarten bli framflyttad. Medborgarskolan förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid färre deltagare än 7. Det finns hiss till kurslokalerna. Meddela oss om du har särskilda behov på telefon 090-779611.

Anmälan

Det finns en rad förmåner och möjligheter på Medborgarskolan för medlemmar i Aktiva Seniorer. Läs mer här

Aktiva Seniorers hemsida

Vi kan erbjuda 500 kvm fina och fullt utrustade lokaler för de flesta ändamål - mitt i Umeås centrum.
Ring 090-77 96 11

Kom och lyssna på föreläsningar under hösten.

Läs mer här

Umeå Fågelförening bedriver aktiviteter kopplade till fåglar som riktar sig till såväl nybörjare som vana fågelskådare.

Se höstens program