Tillbaka till Trafikkunskap

YKB del 3: Lagar och regler

Kursens syfte och innehåll:
Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilodagar inom och utom Sverige.
Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter.
Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager.

Mål:
Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.

Kursens omfattning;
ca 8 x 60 minuter

Kursinnehåll;
Introduktion till delkursen Lagar och regler
Kör och vilotider
Färdskrivaren
Yrkesmässig trafik
Gränsöverskridande transporter
Kursen genomförs med en mix av föreläsningar, kunskapsspel och gruppövningar.

Intyg:
Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. När man genomgått alla fem delkurser erhåller deltagaren nytt yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.

Pris;
I kursavgiften ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, för- och eftermiddagsfika, lunch och lokaler.
Gällande mervärdesskatt tillkommer.

Kursdatum:
Alla kursdatum är preliminära. Kurser med för få deltagare anmälda flyttas fram i tid. Invänta därför alltid en kallelse innan kursstart.


YKB: Yrkeskompetensbevis
Obligatorisk fortfilbning för lastbils- och bussförare.
Ett kompetensbevis gäller i fem år och föraren ska under femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan också delas upp i max 5 delkurser som ska omfatta minst 7 timmars utbildning.

Anmälan

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare