Tillbaka till Trafikkunskap

YKB del 4: Ergonomi och hälsa

Kursens syfte och innehåll:
Att upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Mål:
Kursdeltagaren ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga

Kursens omfattning;
ca 8 x 60 minuter

Kursinnehåll;
Stress, sömn och trötthet
Alkohol, droger och kost
Ergonomi och anatomi
Träning
Skadeförebyggande åtgärder
Kursen genomförs med en mix av föreläsningar, kunskapsspel och gruppövningar.

Intyg:
Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. När man genomgått alla fem delkurser erhåller deltagaren nytt yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.

Pris;
I kursavgiften ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, för- och eftermiddagsfika, lunch och lokaler.
Gällande mervärdesskatt tillkommer.

Kursdatum:
Alla kursdatum är preliminära. Kurser med för få deltagare anmälda flyttas fram i tid. Invänta därför alltid en kallelse innan kursstart.


YKB: Yrkeskompetensbevis
Obligatorisk fortfilbning för lastbils- och bussförare.
Ett kompetensbevis gäller i fem år och föraren ska under femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan också delas upp i max 5 delkurser som ska omfatta minst 7 timmars utbildning.

Anmälan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan