Excelutbildning för företag – två heldagar i höst

Tvådagars
Excel-kurs
i Malmö

Pris 4995 kr
exkl moms

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren användare av Excel kan du alltid bli ännu bättre och mer effektiv.

Microsoft Office-paketet används på de flesta arbetsplatser och möjligheterna med Excel är många, men ofta förmår vi oss inte till att utnyttja programmets fulla potential.
Denna kurs är för dig som vill lära dig Excel ordentligt.
Den är för dig som arbetar med Excel och vill effektivisera ditt arbete ytterligare.
Under utbildningen väljer du att lära dig Excel 2010 eller 2013 och få läromedel för vald version.

Kursdesign

Dag 1

Du lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Vi lär dig arbeta med listor av olika slag, hur du hanterar utskrifter och Excels kalkylbladsfunktioner för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Utöver detta får du kunskap hur du sammanställer information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller.

 • Introduktion av Excel
 • Uppbyggning av arbetsbok
 • Absolut och relativ cellreferens
 • Kommandon
 • Funktioner
 • Pivottabell
 • Diagram
Dag 2

Fördjupning av dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du ökar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner i Excel. Vi lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker.

 • Länkar till arbetsbok
 • Kommandon
 • Funktioner
 • Villkorsstyrd formatering
 • Skydd av data och arbetsbok
 • Introduktion till Visual Basic (macro)
 • Krav är att du har grundläggande PC-kunskaper.

Ta med din egen dator. Behöver du låna ska detta meddelas vid anmälan.

Utbildningsledare Bengt Hammarling

Bengt Hammarling är en väldigt omtyckt och väletablerad utbildare i Excel.
Bengts styrka är förutom hans genuina intresse för just Excel även hans brinnande intresse och engagemang. Han har arbetat i Excel sedan 1998, dels med management och rapporter i olika företag men även med utbildning inom Medborgarskolan. På Medborgarskolan är Bengt en mycket eftertraktad kursledare i både kursverksamheten men framförallt till de företagsannpassade och skräddarsydda utbildningarna som Medborgarskolan erbjuder till företag.

Plats

Konferenslokal i Malmö (meddelas i god tid före kursstart)

Datum - två tillfällen

Malmö den 4 oktober (dag 1) och den 11 oktober (dag 2)

Pris

För 4.995 kronor (exkl. moms) för du en Excel-utbildning inklusive förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, specialanpassat undervisningsmaterial, litteratur att använda efter kursen som uppslagsverk samt kursintyg.

Anmälan

Begränsat antal deltagare så först-till-kvarnprincipen gäller.

Anmälan