Tillbaka till Svenska

Svenska för nyanlända

Kursen ger baskunskaper i ordförråd, uttal och grammatik. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera. Enkla dialoger, parövningar och rollspel är frekventa inslag i undervisningen. Uttalsövningar återkommer under hela kursperioden.

This course will give you basic knowledge in vocabulary, pronounciation and grammar. Great importance is attached to the ability of communication. Simple dialogues, exercises in pairs and roleplays are common elements during the education. Exercises in pronounciation are regularly practiced during the whole course period

BRA ATT VETA
Alla samtal sker på lätt svenska. Kursen "Svenska för nyanlända" är kostnadsfri!
Allt material ingår!
All conversation is on basic level. The course "Swedish for newly arrived" is free of charge!
Every material included!

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs
No previous experience is necessary.

Anmälan

Det finns en rad förmåner och möjligheter på Medborgarskolan för medlemmar i Aktiva Seniorer. Läs mer här

Aktiva Seniorers hemsida

Vi kan erbjuda 500 kvm fina och fullt utrustade lokaler för de flesta ändamål - mitt i Umeås centrum.
Ring 090-77 96 11

Umeå Fågelförening bedriver aktiviteter kopplade till fåglar som riktar sig till såväl nybörjare som vana fågelskådare.

Se höstens program

Missa inte höstens föreläsningar på Västerbottens medicinhistoriska museum.

Läs mer här