Tillbaka till Förarintyg

Kustskepparintyg

  • Grunderna i navigation
  • De vanligaste sjövägsreglerna
  • Tips om lämplig utrustning ombord

Med mera...

Att ta kustskepparen är den självklara fortsättning för dig som har tagit Förarintyget och vill ut på de vida haven! Har du exempelvis en båt som är minst 4 x 12 meter är kustskeppar intyget dessutom ett krav.

Innehåll
Kursen ger dig all den kunskap du behöver för att göra en längre färd, kanske över Ålands hav, eller till Gotland? Du lär dig bland annat om navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering och säkerhet ombord. Och teori blandat med övningar och sjökorts arbete. Ni fördjupningar er även i faktorer som;
· Deviation
· Missvisning
· Strömmar och avdrift

Upplägg
Kursen går en gång i veckan, torsdagar kl 18.30-20,45 Eventuell ledighet under kursen görs upp vid kursens början. Båtpraktik är obligatorisk för kustskeppar intyget men även mörkerpraktik rekommenderas starkt. Praktikpass tillkommer och är något som du som deltagare får ordna med själv.

Förkunskaper
Förarintyget är ett krav.

Kursledare
Torbjörn Karreskog är en mycket kompetent ledare som har stor erfarenhet av sjön.
Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt.
De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik

Kursmaterial
Kursmaterialet ingår inte i kursavgiften.
- Övningssjökort Kustskeppare
- Linjal
- Transportör
- Passare
- Fritidsskepparen av Sten Ramberg
Kursmaterial kan du beställa på www.bryggboden.se gå in på utbildningsmaterial så får du upp Medborgarskolan Nyköping. Du kan beställa helt paket eller det som behövs.

Bra att veta
För att få ditt kustskeppar intyg efter godkänt prov krävs att du sedan tidigare har ett förarintyg samt ett giltigt praktikintyg. Möjlighet till examination anordnas efter avslutad kurs. Datum och tid för examination meddelas under kursens gång. Observera att det enbart anordnas ett examinationstillfälle per kurs. Kostnad tillkommer med 450 kr och betalas direkt till förhörsförrättaren.

Kallelse/faktura skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.
Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Medborgarskolan har utbildat båtfolk i över 40 år och erbjuder ett mycket brett utbud av såväl navigationskurser som specialkurser. För säkerhets skull - vänd dig till oss!

Anmälan

Gratis kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är asylsökande.
Free tuition in Swedish and Swedish Society for asylum seekers.

Mer information/ More information

Hoppa på en kurs

Inga problem!

Det går oftast bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

010-15 75 200

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare