Tillbaka till Svenska

Women´s Café TORSDAG

Kom på Women`s Café! Öva svenska! Come and improve your spoken swedish with women in various professions.

Women´s Café är till för att du ska få hjälp när du lär dig svenska. I små grupper övar du på att förstå och prata svenska. I varje grupp finns minst en svensktalande kursledare som stöd och samtalsledare. Gruppen träffas en gång i veckan och pratar om aktuella saker och deltagarna har själva möjlighet komma med förslag. Alla är välkomna!

Improve your spoken Swedish.Welcome to Women´s Café! You will improve your conversation in small groups with women . We talk about everyday events and topics that you would like to raise. Perhaps there is something in the Swedish society that you find puzzling or strange. We will try and clarify matters that are unclear to you. We often laugh together, we get to know one another and become friends. Come and join us!

BRA ATT VETA
Alla samtal sker på lätt svenska. Women´s Café är kostnadsfritt!
All conversation is on basic level. Women´s Café is free of charge!

FÖRKUNSKAPER
Inga. Ni delas in i mindre grupper utifrån de språkkunskaper du har.
No previous experience is necessary. You will be devided in small groups with participants who has similar knowledge of the Swedish language.

VÅRA LEDARE
Våra kursledare är svensktalande. Alla våra ledare är utbildade och godkända genom Medborgarskolan.


SOROPTIMISMENS syften och mål
Arbetar för mänskliga rättigheter, jämlikhet och för att stärka kvinnor/flickors rätt till utbildning samt ge dem möjlighet till självständig utveckling och hälsa.
Soroptimist International har ca 80 000 medlemmar i 130 länder/områden. I Sverige finns i dag ca 1400 Soroptimister som nätverkar i sina lokala Soroptimistklubbar.
Sverigeunionen är medlem i Sveriges kvinnolobby sam t har representation i Näringsdepartementets jämnställdhetsråd och i Svenska FN-förbundet.

Anmälan

Kom och lyssna på föreläsningar under hösten.

Läs mer här

Umeå Fågelförening bedriver aktiviteter kopplade till fåglar som riktar sig till såväl nybörjare som vana fågelskådare.

Se höstens program

Spökvandringar och andra hemskheter erbjuds i samarbete med Hemsökta i Umeå.

www.hemsokta.nu

Det finns en rad förmåner och möjligheter på Medborgarskolan för medlemmar i Aktiva Seniorer. Läs mer här

Aktiva Seniorers hemsida