Tillbaka till Övrigt inom navigation

Diplomutbildning: Fartygsbefälsexamen Klass VIII


Fartygsbefälsexamen Klass VIII krävs för kommersiell trafik till yrkes- eller handelsfartyg med en bruttodräktighet under 20 ton.
Det som ingår i FB klass VIII är radar, SRC/VHF, kustskepparen eller motsvarande kunskaper samt brandskydd, sjukvård, och författningssamling med säkerhet.
Innan denna kurs behöver du kunskap/certifikat sen tidigare från SRC/VHF och radar samt kustskepparen eller motsvarande kunskaper. Denna kurs innehåller resten, dvs brand, sjukvård samt författningskunskapen och den slutliga förberedelsen inför examinationen för Fartygsbefälsexamen Klass VIII. Examination för Fartygsbefälsexamen Klass VIII anordnas.
Ti och To den 9, 11, 16, 18/5, 4 ggr 2100 kr

Ti 9/5, kl 18.30-21.30 Sjukvård (Första hjälpen och HLR)
To 11/5, kl 18.30-21.30 Brandskydd inkl släckning med handbrandsläckare.
Ti 16/5, kl 18.30-21.30 Författning inkl säkerhet.
To 18/5, kl 18.30-21.30 Författning inkl passagerarsäkerhet samt repetition av hela Fartygsbefälsexamen Klass VIII.

Innehåll


Enligt fordringar för Klass VIII examen.
Utbildningen erfordras för kommersiell trafik till yrkes- eller handelsfartyg med upp till 12 passagerare och med en bruttodräktighet under 20 ton.
Passar för t.ex. charterbåtar, taxibåtar och mindre arbetsbåtar i skärgården.

Upplägg


Fyra kvällar teori.

Förkunskaper


Författningskunskap är en av de kurser som krävs för att skriva upp för Fartygsbefälsexamen Klass VIII. I övrigt krävs att du har följande intyg/certifikat eller motsvarande kunskaper: Kustskepparintyget, radarintyget, SRC certifikatet, brandskydd samt sjukvård och olycksfall ombord.

Kursledare


Kjell Johansson har ansvarat för delar av fartygsutbildningarna under en längre tid.

Kursmaterial


Kostnad för material tillkommer.

Bra att veta


Medborgarskolan samarbetar med Svenska Sjö.
När du tagit Förarintyget eller Kustskepparintyget och dessutom är medlem i en båtklubb så får du 20% rabatt på försäkringspremien hos Svenska Sjö. Kontakta Svenska Sjö för att tillgodogöra dig rabatten.

Rabatt hos Bokus och Akademibokhandeln
Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på www.bokus.com.
I Akademibokhandelns butiker kan du under samma period erhålla 10 % rabatt på böcker, papper och kontorsvaror.

Anmälan

Öka dina kunskaper inom segling, och skaffa dig ett seglarintyg. Vi har både steg 1- och steg 2-kurser. Läs mer om kurserna här!

Din egen båtlärare

Din egen båtlärare

Lär dig att hantera din motorbåt i olika sorters hamnar, i olika vindriktningar och att lägga till vid Y-bom, kaj, boj eller naturhamn med hjälp av ankare. Ta med hela familjen! För mer info kontakta info.sthlm@medborgarskolan.se

Lär dig grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Efter kursen anordnas prov för Förarintyg.

Visa kursstarter

Kursen ger dig en allmän information om hur du själv lätt kan avhjälpa enklare fel, som t ex impellerbyte och luftning av en diesel, filterbyten och åtgärder vid bränslestopp m. m.

Båtmekanikerintyget