Tillbaka till Konstvetenskap och konsthistoria

Hundar i konsten - föreläsning


Hundar i konsten


Avbildningar av hundar återfinns i den västerländska konsthistorien från förhistoria till samtid.
Den mångtusenåriga relationen mellan människa och hund beskrivs i otaliga konstnärliga skildringar genom seklerna. Skildringar som ger oss viktig information om vår gemensamma historia och om de olika rasernas ursprung. Men hundar har även genom konsthistoriens alla epoker varit tacksamma för konstnärer att använda som symboler. Symboler som i en målning berättar något om människan de avbildas tillsammans med, eller om situationen som utspelar sig.

Följ med på en rörande och storslagen resa genom den konsthistoriska kanon från förhistoria till samtid där kända och mindre kända konstverk med hundar som fyller en viktig funktion presenteras. Konstverken utgör enastående minnesmärken över vänskapen mellan människa och hund och berör oss många gånger starkt. Ty de utgör ett fönster till det förflutna och delger oss en historia som vida överträffar de enskilda ödena vi möter på bilderna.

Anmälan

Gå en kurs, vanlig eller på distans, för att hitta din släkt. En spännande resa kan vi lova!

Se hur en kurs är uppbyggd

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare