Tillbaka till Förarintyg

Förarintyg - flex

  • Grunderna i navigation
  • De vanligaste sjövägsreglerna
  • Tips om lämplig utrustning ombord

Med mera...

Att ha förarintyg är ofta ett krav när man vill hyra båt, såväl i Sverige som i andra länder. Förarintyget ger ofta dig som båtägare en förmån på din försäkring av båten. Stor eller liten båt - för en säker och rolig båtfärd inomskärs ska alla kunna hantera båten! Skaffa dig sjölivskunskaper som du har användning av livet ut - se till att ta ditt förarintyg!

Innehåll
I denna kurs lär du dig grunderna i navigation och sjökortsarbete. Kursledaren varvar teori med praktiska övningar. Du kommer bland annat lära dig om:
· Sjövägsregler
· Säkerhet till sjöss
· Sjöväder
· Sjömanskap och knopar.

Båtpraktik är än så länge frivilligt och inte obligatorisk för förarintyget men rekommenderas starkt. Ingen praktik ingår i denna kurs. Efter avslutad kurs anordnas examination. Datum för examinationen ges under kursens gång.

Upplägg
Kursen går en gång i veckan i åtta veckor på samma dag och tid. Detta är dock en flexkurs - det betyder att du har möjlighet att ta igen ett tillfälle en annan dag i veckan på en av de andra förarintygskurserna vi har om du skulle behöva. Meddela kursledaren i tid om du skulle behöva byta dag någon/några veckor under kursens gång. Anmälan sker på den dag i veckan du kan gå flest gånger. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans i gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle. Kursen omfattar 3 x 45 minuter per kurstillfälle. Kursen gör uppehåll på sportlovet v 8.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Kursledare
Per Nilson har bland annat en skepparexamen och stor erfarenhet av att undervisa såväl ungdomar som vuxna. Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kursmaterial
Kursmaterialet ingår inte i kursavgiften. Du kommer att behöva följande material;
· "Navigering och sjömanskap" av Jonas Ekblad och Börje Wallin, ISBN 9789157481207
· Tillhörande arbetsbok, ISBN 9789157481214
· Övningssjökort Förarintyg 616,
· Linjal
· Transportör
· Passare
Lättast köper du både kursbok och material hos Hjertmans båttillbehörsbutik i Uppsala. Ta med din bokningsbekräftelse eller kallelse så får du 15% rabatt på ovanstående material samt kursbok.

Kallelse/Faktura
Kallelse/faktura skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.
Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Bra att veta
Möjlighet till examination anordnas efter avslutad kurs. Datum och tid för examination meddelas under kursens gång. Observera att det enbart anordnas ett examinationstillfälle per kurs. Kostnad tillkommer med 450 kr och betalas direkt till förhörsförrättaren. Just nu utreder man förarintyg för vattenskoter. Förarintyget för fritidsbåt kan komma att bli giltigt även för vattenskoter så passa på att ta ditt redan nu!
För erhållande av förarintyg gäller nedanstående:
- sökanden ska under kalenderåret fylla lägst 12 år.
- vid förhörets slut ska förhörsförrättaren meddela om förhöret godkänts eller inte.

Medborgarskolan har utbildat båtfolk i över 40 år och erbjuder ett mycket brett utbud av såväl navigationskurser som specialkurser. För säkerhets skull - vänd dig till oss!
I våra lokaler finns en kaffeautomat. Vill du köpa kaffe, te eller en kopp varm choklad. Ta med en 10-krona.

Anmälan

Gratis kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är asylsökande.
Free tuition in Swedish and Swedish Society for asylum seekers.

Mer information/ More information

Hoppa på en kurs

Inga problem!

Det går oftast bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

010-15 75 200

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor