Tillbaka till Italienska

Italienska, konversation, nivå A2/B2 (varannan vecka)

  • Lär dig användbara fraser
  • Få tillgång till ett språk som talas av över åttio miljoner människor
  • Få inblick i den italienska kulturen.

Ansökan till våren 2017

Du som vill gå den här kursen har läst italienska flera terminer tidigare. (termin 14)
Kusen passar även för dig som läst språket för en lite längre tid sedan.
Här kan du ta upp dina språkkunskaper igen och sedan fortsätta på en högre nivå.

INNEHÅLL
Du fortsätter att bygga upp ditt ordförråd och förbättra uttalet. Mimik och kroppsspråk är andra viktiga italienska moment att förbättra. Grammatiken bygger vi på den också.

UPPLÄGG
Kursen startar med repetition och arbetar sedan vidare i det tempot som passar gruppen.
Ledaren anpassar tempot så det stämmer för deltagarna. Därför kan tempot variera från grupp till grupp
Våra språkkurser mäter inte resultatet i antal genomförda kapitel, utan i kunskaper som du får med dig på ett mer bestående plan.
Om tempot inte stämmer med dina önskemål - Kontakta ansvarig administratör!
Vi har fler grupper i gång och kan säkert erbjuda ett annat alternativ.
-
Kursen går varannan vecka.

FÖRKUNSKAPER
Europarådets nivåskala beskriver A2, B1 och B2 så här:
A 2: Du kan uppfatta enkla fraser i tal och förstå mycket korta skrivna texter.
I tal kan du själv beskriva saker som är välkända för dig med ett enkelt, okomplicerat och vardagligt språk.
Du kan skriva en väldigt enkel text t ex. ett tack kort.
B 1: Du förstår huvudinnehållet i tydligt och enkelt vardagsspråk i både tal och skrift.
Ditt ordförråd och grammatik räcker för att fungera vid t ex. resor, när du ska beskriva erfarenheter och händelser samt fråga dig fram.
Du kan skriva en enkel text om ett välkänt ämne.
B2:Du kan förstå lite längre muntliga framställningar t ex. hänga med i en otextad film.
Du kan läsa och förstå en vanlig artikel i en tidning.
I tal kan du beskriva välkända ämnen och både förklara och försvara dina åsikter.
En kortare uppsats klarar du av att skriva.
-
Är du osäker på dina kunskaper? Gör gärna ett språktest! www.medborgarskolan.se/spraktest
Du kan även få möjlighet att prova de olika nivåerna en gång för att komma på rätt kurs - Kontakta ansvarig administratör.

KURSLEDARE
Antonio är en av våra italienare som delar med sig av sitt modersmål och sitt hemlands kultur på ett naturligt och självklart sätt. Alla våra ledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt personlig och pedagogisk/metodisk utveckling.

KURSMATERIAL
Kostnad för kursmaterial tillkommer.

BRA ATT VETA
Alla kursstarter är preliminära. Du får en kallelse per post eller telefon före kursstart.

Anmälan

Det går ofta bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

0501-702 60

Lokalkontor i Region Väst

Läs vårens nummer on-line eller beställ ditt eget exemplar kostnadsfritt!

Vår 2017

3-5 april kommer Anders Bagge till Borås, Göteborg och Skövde!

Läs mer & boka biljett

Vi hjälper dig att knyta nya kontakter med arbetsgivare, hitta dolda jobb och vässa ditt jobbsök — utifrån dina behov. Tillsammans når vi längre.

Stöd och matchning