Tillbaka till Personlig utveckling

Mindfulness – självkännedom, insikt och utveckling

Mindfulness-träning innebär att vi övar upp vår förmåga till medveten närvaro. Det leder till ökat lugn, ökad uppmärksamhet och större medvetenhet. Med mindfulnessträning ökar vår förmåga att känna igen och hantera känslor och tankar, vilket ger plats för mer harmoni och genuin glädje i livet och minskar kraften hos negativa mönster av till exempel stress och irritation. Hela kroppens system lugnas ner och sinnet stillas. Träning i att observera vad som sker här och nu utan att döma eller värdera gör oss mer lyhörda för både oss själva och andra.
Mindfulnessträningen är praktiskt inriktad och kan användas när och var som helst.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Vi kommer att varva praktiska övningar med reflektion. Fokus ligger på praktisk mindfulnessträning. Inga papper eller digital utrustning. Träningen består av enkla andningsövningar, kroppsmedvetenhets-övningar, övningar i att observera hela sinnet, gående meditation och mjuk yoga mm. Mindfulnessträningen gör mental träning, yoga och meditation enkel och lättillgänglig.
Vi ger en varsam guidning genom de olika övningarna och det kommer att finnas utrymme för reflektion och frågor. De flesta övningar genomförs sittande eller liggande, några i lugn medveten rörelse.

FÖRKUNSKAPER
Kursen är öppen för alla.
Inga förkunskaper, särskilda kläder eller utrustning krävs.

KURSLEDARE
Hagar William-Olsson är diplomerad mindfulnessinstruktör vid Mindfulnesscenter. Hon har även gått steg 2 i utbildningen till MBSR-lärare (Mindfulness Based Stress Reduction) vid Center for Mindfulness Sweden. Hagar är utbildad läkare med ett holistiskt perspektiv på hälsa och sjukdom, som ser hela människan som ett system som hänger ihop – kropp, sinne och själ. Hon arbetar som lärare och mindfulnessinstruktör. Mer information om Hagar finns på www.medvetenhetspraktiken.se. Kontakt: hagar@medvetenhetspraktiken.se

BRA ATT VETA
Ha mjuka sköna kläder. Stäng gärna av mobilen innan du kommer in i lokalen.

Rabatterat pris, 20%, för heltidsstuderande, pensionär. Ev rabattorsak anges vid anmälan. Giltigt intyg skall uppvisas. Fakturan som skickas hem till dig är utställd på fullpriset men efter att du visat upp rabattintyg betalar du in det rabatterade beloppet. Kursavgiften går att dela upp på två el tre månader utan extra kostnad.
Om det krävs måste vi förbehålla oss rätten att byta lokal, lärare, vikarie, dag och tid. Om någon klass, mot förmodan, blir inställd kommer vi i stället att förlänga kursen med samma antal tillfällen.

ANVÄND DITT FRISKVÅRDSBIDRAG HOS OSS!
Skatteverket godkänner att du använder ditt friskvårdsbidrag (som de flesta får av sin arbetsgivare) till att gå denna kurs. Gå en eller flera kurser, beroende på hur stort ditt bidrag är. Betala kursavgiften och kontakta oss på 075-241 68 50 / region.syd@medborgarskolan.se och begär kvitto till din arbetsgivare.

RABATT
Alla som går kurs hos oss får rabatt på Bokus och Akademibokhandeln.
Läs mer om hur du gör http://www.medborgarskolan.se/toppmeny/kurser-forelasningar/rabatt-pa-kursmaterial/

Anmälan

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor