Tillbaka till Samhälls- och beteendevetenskap

Diskriminering på nätet - föreläsning med BFC Säffle

Nätet – rättigheter och skyldigheter! En föreläsning om vad som gäller på nätet riktat främst till föräldrar och skolpersonal.

Allt fler personer deltar i olika sociala forum på nätet. Det finns mycket bra på nätet men det är även viktigt att prata om de negativa sidor som kan finnas. I denna föreläsning får du bland annat lära dig vilka lagar och regler som gäller på nätet utifrån ett diskrimingerinsperspektiv. Föreläsningen vänder sig framförallt till dig som har barn eller ungdomar som vistas mycket på nätet. Föreläsare är Per Hydén från Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Frågeställningar som kommer beröras är:

• Vad är brottsligt och vad är kränkande beteende på nätet?
• Vems är ansvaret?
• Hur kan föräldrar och skolpersonal hantera och förebygga kränkningar bland unga på nätet?

Du kommer även få en övergripande genomgång av diskrimineringslagen där alla sju diskrimineringsgrunder presenteras.

Evenemanget är ett samarbete mellan Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) och Medborgarskolan i Värmland/Örebro


Anmälan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor