Tillbaka till Trafikkunskap

Snöskoter- Förarbevis Haparanda Vinter 2017 Intensiv

FÖRARBEVIS SNÖSKOTER INTENSIV
26/11 inställd
10/12
samt 20-21/1-18

INNEHÅLL
Du får kunskap om snöskoterns användning i trafik och natur, råd om teknik, skötsel och säkerhet. Du
får också lära dig terrängkörningslagen. Kursens upplägg följer transportstyrelsens föreskrifter för
förarbevis för snöskoter som trädde i kraft 1 oktober 2009

UPPLÄGG

Under praktikpasset lär vi oss snöskoterns funktion och uppbyggnad, surra fast skoter på släp samt
övningskör med snöskoter på en övningsslinga. Efter avslutad kurs har du möjlighet att skriva provet
för förarbevis för snöskoter. Bokning av provskrivning sker under kursens gång. Observera att du
måste ha fyllt 16 år för att få skriva provet. Det är viktigt att du tar med giltigt ID till provtillfället.
Elektronisk rapportering av prov, när provförrättaren fått en bekräftelse kan eleven köra direkt under
förutsättning att giltig ID-handling medförs under färd, senast 2 månader efter rapporteringen skall
förarbeviset finnas med vid färd.

FÖRKUNSKAPER
Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att kunna delta i övningskörningen.
Observera att du måste ha fyllt 16 år för att få skriva provet i övrigt behöver du inte kunna något
sedan tidigare.

VIKTIGT
Kunskapsprov får inte avläggas innan spärrtid eller giltighetstid för återkallelse tills vidare löpt ut om
återkallelse skett enligt 5 kap. 3 § 1, 2, 3 eller 4. Detsamma gäller om körkortsinnehavet förenats
med villkor om alkolås och villkorstiden inte löpt ut. Lag (2010:1914),

KURSMATERIAL
Snofeds "Snöskoterboken" samt instruktionsfilmer.

ÖVRIGT
För tillverkning av förarbeviset, tillkommer en kostnad på 150 kr till Transportstyrelsen vilket man
betalar när man löser ut förarbeviset på posten (tillkommer på alla utbildningsställen).

BRA ATT VETA:
I kursavgiften ingår även studiebok och provavgift. Om omprov skulle behövas är det kostnadsfritt.
Resurs i Norr tillhandahåller skotrar, du får även låna hjälm om du inte vill använda din egen. Kom
ihåg varma kläder vid praktiken.
Lunchen får var och en ordna själv, det finns möjlighet att värma mat vid lektionssalen

Startdatum är preliminärt, invänta alltid kallelse från oss.
Anmälan

Rockband, bokcirkel eller syjunta? Är ni några personer som brukar träffas regelbundet för att lära er mer inom något ämne?

Starta egen cirkel

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan