Tillbaka till Skrivarcirkel

Yrke: Författare - yrkesorienterad skrivarkurs med gästföreläsare

Utbildningen syftar till att ge:

 • Stimulans i det egna skrivandet
 • Insikt i författarskapet som yrke
 • Kontakter för framtida yrkesliv

Denna utbildning är till för dig som skriver litterär prosa och är intresserad av ett professionellt författarskap. Du har ett behov av respons på dina texter och en realistisk bild av vad det innebär att försörja sig som författare i dag.
Skrivpedagogen, lektören och författaren Caroline Degerfeldt vägleder dig i ditt skrivande och bjuder in gäster som delar med sig av aktuella erfarenheter av författandet som yrke och bransch. Det är en Diplomutbildning, dvs antalet platser är begränsat och ansökan sker med motivering och arbetsprov.


Under hösten 2017 har kursen tre gästlärare som delar med sig av sina erfarenheter och ger handledning i yrket:

 • JENNY MILEWSKI, copywriter och författare av "Yuko" (2015), debutroman ”Skalpelldansen” (2012) blev även utgiven i Tyskland.
 • KARIN TIDBECK, skrivpedagog, frilansskribent, översättare och författare inom fantastik. Karin är publicerad både i Sverige och USA, med engelska originalmanus.
 • HENNY HOLMQVIST, förläggare med bred branscherfarenhet, bland annat som litterär agent på Nordin Agency.
 • Innehåll och mål

  Kursen syftar till att ge:

 • vägledning i det egna skrivandet
 • insikt i författarskapet som yrke
 • kontakter för framtida yrkesliv
 • Ur kursinnehållet:

 • Textrespons
 • Skrivprocessen
 • Förlagens nålsöga
 • Författaren på marknaden
 • Att vara författare
 • Litterärt skapande i olika genrer
 • Läsa inför publik
 • Upplägg

  Vi träffas vid sex kurstillfällen varannan vecka under hösten. Kurstiden ägnas åt kursens innehållspunkter samt åt manusarbete i seminarieform Ett responsschema reglerar hur du som kursdeltagare lämnar in bearbetad text, samt ger och får respons. Du förväntas alltså både arbeta med egen text och läsa andras mellan kurstillfällena. Vid det sista tillfället anordnas som kursavslutning ett författarevenemang där du får möjlighet att läsa ett textutdrag inför publik.

  Förkunskaper och förväntningar på kursdeltagaren

  Skrivandet är en del av din vardag och du har ett manus på gång, eller ett manus som du börjar känna dig färdig med. Vi tror att du kommer att försöka få ett manus antaget av förlag inom ett par år, om du inte redan har försökt. Du förväntas arbeta aktivt med att utveckla en utvald prosatext (eller del av den) under kursperioden, samt på ett engagerat och respektfullt sätt läsa och ge respons på övriga deltagares texter. För att skapa och upprätthålla ett positivt och produktivt klimat för gemensamt textarbete förväntas varje deltagare närvara på minst 80 % av kursen. Denna grad av deltagande är också ett villkor för att erhålla kursdiplom.

  Ledare

  Caroline Degerfeldt är skrivpedagog, lektör och författare med flerårig erfarenhet av respons och manusarbete. Hennes senaste skönlitterära verk är en psykologisk samtidsroman och hon arbetar just nu med en modern spökhistoria för unga vuxna. Caroline Degerfeldt är utbildad socionom, har en kandidatexamen i litterärt skapande från Lunds universitets författarskola samt diplom från Österlens folkhögskolas skrivarkurs. Läs mer om Caroline: http://carolinedegerfeldt.se/

  Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad till vuxenutbildning. Ledarna erbjuds kontinuerlig möjlighet att delta i vårt interna utbildningsprogram.

  Bra att veta - Anmälan

  Anmälan till denna specifika kurs är att betrakta som icke bindande intresseanmälan. Antagning till begränsat antal kursplatser sker med motivering och arbetsprov. Instruktioner meddelas efter att intresseanmälan inkommit. Besked om antagning kommer tillsammans med bekräftelse om plats på kursen. Från bekräftelsedatum gäller angivna köpvillkor.
  Det går att dela upp betalningen av kursavgiften på flera tillfällen utan extra kostnad. Ange önskemål om detta vid ansökan.
  Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och utbyta erfarenheter och tankar. Folkbildning är en lärandeform där vi driver varandra framåt i gruppen genom ömsesidigt kunskapsutbyte. Det kan handla om stort och smått, lokalt och globalt eller fysiskt och distans. I klassisk folkbildning är medbestämmande i gruppen en viktig drivkraft.

  Anmälan