Tillbaka till Teknik

Sotning - drift, skötsel & eldningsteknik

Detta är en intensivkurs för dig som lättare vill kunna få tillstånd att sota din egen skorsten. I samarbete med Brandförsvarsföreningen i Skaraborg och Länsförsäkringar.

Lag till skydd mot olycksfall ger dig en möjlighet att få sota din fastighet själv, om sotningen blir utförd "ur ett från brandsynpunkt betryggande sätt". För att få dispens att sota sin egna fastighet, måste man kunna styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen såsom lagen föreskriver. Kommunen ska därefter i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Ett intyg som visar att man gått en utbildning bifogas ansökan. Observera att denna möjlighet endast omfattar sotningsmomentet (rengöringen) medan brandskyddskontrollen även i fortsättningen ska utföras av kommunens entreprenör.

INNEHÅLL
- Styrande lagar och förordningar
- Anläggningskunskap
- Förbränningskunskap
- Sotningsteknik
- Brandrisk
- Säkerhet på tak

MÅL
Denna utbildnings syfte är att ge deltagaren den nödvändiga kunskap om sotning och brandskydd som behövs för att uppfylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Målet är att ge deltagarna den kunskap som behövs för få dispens för att få sota sin egen anläggning.

UPPLÄGG
Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

KURSMATERIAL
Kostnad för kursmaterial tillkommer. Fika och kursintyg ingår.

BRA ATT VETA
Denna kurs är inte för bosatta i Skara/Götene kommun, då kommunen har egna regler för dispensgivningen. För att vara på säkra sidan, hör med din kommun.

Under den termin som du är kursdeltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på www.bokus.com.

Alla kursstarter är preliminära, en studietimme är 45 minuter. Fakturan kommer via mail före kursstart. (Vänligen ange er mail vid kursanmälan)

Vill du delbetala kursen? Kontakta ditt lokalkontor för mer information.

Anmälan

Det går ofta bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

0500-48 25 15

Lokalkontor i Region Väst

Nja, inte särskilt troligt eller...

Någonstans i höstens kursutbud finns en kurs som är för bra för att vara sann, lite för knäpp, lite för udda. Kan du hitta den?

Tävla om 5 st presentkort á 1 500 kr!

Läs höstens nummer on-line eller beställ ditt eget exemplar kostnadsfritt!

Höst 2017

Vi hjälper dig att knyta nya kontakter med arbetsgivare, hitta dolda jobb och vässa ditt jobbsök �� utifrån dina behov. Tillsammans når vi längre.

Stöd och matchning