Tillbaka till Klass VIII-behörighet

Fartygsbefäl Klass VIII

Fartygsbefäl klass VIII är en yrkesinriktad vidareutbildning som ger dig rätten att föra befäl på fartyg mindre än 20 bruttometer i inre sjöfart. Behörigheten krävs för att få utnyttja båten i kommersiell verksamhet. Med kommersiell sjöfart menas, trafik med fartyg med en längd om minst 6 meter, oavsett dräktighet, som utnyttjas för annat ändamål än fritidsverksamhet, t. ex. charter, då med rätten att ta upp till 12 passagerare, eller för yrkesfiske.

INNEHÅLL
Navigering - Sjökortsbeteckningar, utmärkningar, väjningsregler.
Fart/tid/distans - Kursutläggning och kursuttagning, Pejling, Avdrift, Deviation, missvisning, Strömnavigering, Rätt kurs/ sätta kurs.
Mörker navigering - Fyrkaraktärer, Lanternföring, Dagsignaler, Ljudsignaler.
Regelverk - Sjövägsregler, Sjötrafikkungörelse, Sjölagen, Säkerhetslagen, Skeppshandlingar.
Manövrering och handhavande av fartyg – Fartygsmanövrering, Förankring, Stabilitet, Brandskydd, Elektroniska hjälpmedel, Väder och Miljö.
Radar - Grundläggande radar, Radarplottring.
Under kursens gång kommer du att göra övningsskrivningar.
HLR tillhandahålls för den som saknar intyget.
Målet med kursen är uppskrivning för Fartygsbefäl klass VIII, se nedan.

KURSMATERIAL
Kursmaterialet delas ut första kurskvällen till alla som anmält sig senat två veckor före utsatt statdatum och debiteras tillsammans med kursavgiften. Efteranmälda får material senast vid sitt andra kurstillfälle.
Kostnad för brandövning och HLR tillkommer, självkostnadspris, debiteras separat.

UPPLÄGG
Individuell kursplan efter ök mellan deltagare och ledare. Är startdatum passerat, startar vi så fort vi fått tillräckligt många anmälningar.

FÖRKUNSKAPER
Aktuella förkunskaper motsvarande förarintyget.

ÖVRIGT
VHF ingår ej, vi rekommenderar vår SRC-kurs för dig som saknar intyget. Studiebesök på lämpligt fartyg, med visning av tillsyningsbok m.m. kommer att göras i anslutning till kursen, kostnad tillkommer, debiteras separat.

FRISKHETSINTYG
Du skall ombesörja ett aktuellt friskhetsintyg för sjöfolk. Det är viktigt att det står "för sjöfolk" på intyget från läkaren.

UPPSKRIVNING
Uppskrivning görs hos Medborgarskolan i Mariestad för, av Chalmers utsedd, kontrollant. Kostnad för uppskrivning tillkommer, 1250 kr inklusive moms (2012 pris upg). Betalning ska ske i god tid till plusgirokonto 458 93 58-3. Ange koden 48015 när du betalar in på plusgirot.
Till skrivningen ska du ha med dig kvitto på uppskrivningsavgiften till Chalmers, VHF-intyg, friskhetsintyg, intyg från brand- och radarövning, förarintyg samt legitimation.

BRA ATT VETA
Du kan dela upp betalningen i två eller tre delbetalningar, vänligen meddela detta vid anmälan.

Under den termin som du är kursdeltagare hos Medborgarskolan får du 6 % rabatt på www.bokus.com.

Alla kursstarter är preliminära, en studietimme är 45 minuter. Fakturan kommer via mail före kursstart. (Vänligen ange er mail vid kursanmälan)

Vill du delbetala kursen? Kontakta ditt lokalkontor för mer information.

Anmälan

Det går ofta bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

0501-702 60

Lokalkontor i Region Väst

Vi hjälper dig att knyta nya kontakter med arbetsgivare, hitta dolda jobb och vässa ditt jobbsök — utifrån dina behov. Tillsammans når vi längre.

Stöd och matchning

Någonstans i vårens kursutbud finns en kurs som är för bra för att vara sann, lite för knäpp, lite för udda. Kan du hitta den?

Tävla om 5 st presentkort á 1 500 kr!

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor