Tillbaka till Finska, estniska och ungerska

Samiska språket och litteraturen - föreläsning

Det finns troligen fler samer i Stockholm än i någon annan ort i landet. Mellan tusen och tre tusen samer bor i stan, beroende på hur man vill räkna.
Alla bryr sig inte om sin bakgrund, andra odlar det samiska arvet så gott det nu går i storstan.

Carola Magnusson är gift med en same från Nordnorge, hon ska berätta om språkets historia.
Samiskan tillhör den finskugriska språkfamiljen. Finska och samiska kommer troligen från samma språk: tidig finsk-samiska.
Samiskan delades sedan i sin tur upp i flera språk. I norra Skandinavien började samerna tala olika samiska språk för att de vandrade olika vägar när de följde sina renar.
Sydsamernas språk är lite annorlunda jämfört med andra samiska språk. Det kan bero på att deras förfäder kom till Skandinavien söderifrån.

Den samiska berättartraditionen är starkt knuten till livet och naturen i Sápmi.
Den skrivna samiska litteraturen är inte gammal. Det var inte förrän i början på 1900-talet som de första verken skrivna av samer publicerades. Vad som däremot är mycket gammalt är den muntliga traditionen. Jojken, myterna, legenderna var något som fördes vidare och förs vidare än idag från generation till generation.


Anmälan