Tillbaka till Svenska som främmande språk

Svenska/Swedish - nybörjare / grundkurs 2

Svenska för nybörjare - Swedish for beginners - Schwedish für Anfänger - Sueco para principiantes
Fortsättningskurs i svenska för dig som har gått en nybörjarkurs - Continuationcourse for you who has some knowledge in the Swedish language or if you have attended to the beginners course.

FÖRKUNSKAPER - PREVIOUS KNOWLEDGE
Grundkurs 2 för dig som har studerat 30 studietimmar eller motsvarande.
Previous knowledge: basic course 1 for beginners, 24-30 study hours.

KURSUPPLÄGG - SCHEDULE
2 dagar per vecka i 5 veckor, tisdagar och torsdagar
Twice a week during 5 weeks.

KURSLEDARE
Annie Carroll.
Alla våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

INNEHÅLL - CONTENTS
Grundnivån är indelad i tre kurser och ger baskunskaper i ordförråd, uttal och grammatik. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera. Enkla dialoger, parövningar och rollspel är frekventa inslag i undervisningen. Uttalsövningar återkommer under hela kursperioden.

The basic level is divided in three courses and will give you basic knowledge in vocabulary, pronunciation and grammar. A great importance is attached to the ability of communication. Simple dialogues, exercises in pairs, roleplays are common elements during the education. Exercises in pronunciation are regularly practiced during the whole course period.

KURSLITTERATUR - LITERATURE
I denna kursen använder vi kurslitteratur som heter "Rivstart A1+A2 Textbok inkl ljudfiler, andra upplagan" och "Rivstart A1+A2 Övningsbok, andra upplagan" av Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm.

SWEDISH PERSONAL ID NUMBER
If you dont have Swedish personal ID number you can register by sending an e-mail with your name, date of birth, address and phone number to region.syd@medborgarskolan.se. You can also call 075-2416850.

We kindly ask you to observe that your application is binding. You are free to withdraw it no later than 14 days before the course is due to start.
If you withdraw your application after that, you will be charged with an annulment fee according to purchase conditions.

BRA ATT VETA - GOOD TO KNOW
Du får 5 % rabatt på www.bokus.com och 10% rabatt hos Akademibokhandeln. På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerna.

You get a rebate at Bokus 5% www.bokus.com and 10% at Akademibokhandeln when you sign upp for a course.
Go to www.medborgarskolan.se/bokusrabatt for more information.

Anmälan

Flexibel kursstart

Missade du kursstarten? Du kan börja i språkkursen efter att en kursen har börjat. Du betalar för resterande gånger. Se under respektive språk eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Enskild undervisning i språk finns på Medborgarskolan

Individuell undervisning

Behöver du konversationsträning, läxhjälp eller extra finslipning inför en resa eller konferens? Tillsammans med ledaren bestämmer ni när ni ska träffas och vilka mål du har.
Ange vilket språk du är intresserad av när du anmäler dig.

Använd dig av Europarådets nivåskala och språktest innan du anmäler dig till en kurs. Nivåskalan är indelad i sex steg.

 

 

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.