Tillbaka till Företagsekonomi

Ekonomi, personal och administration

Här tar vi ett helhetsgrepp på vad du bör känna till som egen företagare eller anställd. Kursen inriktar sig på tre ämnen och anpassas efter deltagarnas förutsättningar. Den som deltar i hela kursen kommer att få en mycket bra grund för att sköta redovisning och löner.

Innehåll
Kursen är uppdelad i tre delar; Manuell och datoriserat bokföring, personaladministration och ledning samt. Lönehantering.
Vi arbetar i bokföringsprogrammet Visma 500 och ser att bokföringen övergår till att bli redovisning. Därefter tittar vi på behov av personal, anställning, olika rekryteringsvägar, utvärdering av ansökningar och anställningsintervju och -avtal. Vi pratar om olika juridiska aspekter inom personaladministration; anställningsform, lönesättning, uppsägning, avsked, tjänste- och föräldraledighet, semester, konflikthantering, utvecklingssamtal osv.
Vidare tittar vi på hur arbetsmarknaden är organiserad. Under kursen arbetar vi i Visma Lön 300/600 och går igenom hur ett datoriserat löneprogram är uppbyggt med personalregister, lönekoder, arbetsschema, tidsredovisning, koppling till bokföring samt semester och olika ledigheter. Speciella begrepp och hur de redovisas, t ex bilersättning, traktamente och förmåner kommer att gås igenom, samt exempel på hur tidsredovisningen kan underlätta i faktureringsrutinen.

Upplägg
Kursen går en gång i veckan i sjutton veckor på samma dag och tid. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans i gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle. Kursen omfattar 3x45 minuter per kurstillfälle.

Förkunskaper
Du har tidigare gått en grundkurs i bokföring eller har motsvarande förkunskaper.

Kursledare
Alla våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

Kursmaterial
Rekommendation på kurslitteratur ges av kursledaren vid första sammankomsten.

Bra att veta
Ta med dig din egna bärbara dator till de sammankomster där vi arbetar med praktisk bokföring.

Du får en kallelse till kursen med definitivt startdatum cirka en vecka före kursstart.

Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Anmälan

Det går ofta bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

0300-69 01 70

Lokalkontor i Region Väst

Läs höstens nummer on-line eller beställ ditt eget exemplar kostnadsfritt!

Höst 2017

Vi hjälper dig att knyta nya kontakter med arbetsgivare, hitta dolda jobb och vässa ditt jobbsök — utifrån dina behov. Tillsammans når vi längre.

Stöd och matchning

Nja, inte särskilt troligt eller...

Någonstans i höstens kursutbud finns en kurs som är för bra för att vara sann, lite för knäpp, lite för udda. Kan du hitta den?

Tävla om 5 st presentkort á 1 500 kr!