Tillbaka till Förarintyg båt

Förarintyg

 • Grunderna i navigation
 • De vanligaste sjövägsreglerna
 • Tips om lämplig utrustning ombord

Med mera...

För en säker och trevlig båtfärd inomskärs ska alla kunna hantera båten oavsett om båten är stor eller liten. Skaffa dig sjölivskunskaper som du har användning av livet ut - se till att ta ditt förarintyg!

Innehåll
I denna kurs lär du dig grunderna i navigation, sjökortsarbete och sjövett. Kursledaren varvar teori med praktiska sjökortsövningar. Du kommer bland annat lära dig om:

• Navigation
• Sjövägsregler
• Säkerhet till sjöss
• Miljötänkande
• Sjöväder
• Sjömanskap och knopar

Kursledaren informerar om möjligheter till praktik som är ett viktigt inslag. Båtpraktik är än så länge frivilligt och inte obligatorisk för förarintyget, men det rekommenderas starkt. Möjlighet till examination anordnas efter avslutad kurs. Datum och tid för examination meddelas under kursens gång. Observera att det enbart anordnas ett examinationstillfälle per kurs. Kostnad tillkommer med 450 kr och betalas direkt till förhörsförrättaren. Vid godkänd examination får du en stämpel i din blå intygsbok.

Upplägg
Kursen går en gång i veckan åtta veckor i rad på samma dag och tid. Kursen omfattar 3x45 minuter per kurstillfälle. Examination anordnas efter avslutad kurs med en provförrättare från NFB. Kostnad för skrivning av provet är 450 kronor.

Förkunskaper
Du behöver inte ha några tidigare kunskaper. Har du sjövana så är det en fördel med det är inte nödvändigt. Minimiålder på denna kurs är 12 år.

Kursledare
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt personlig och pedagogisk/metodisk utveckling.

Kursmaterial
Kursmaterial ingår inte i kursavgiften.
Ledaren har med sig detta vid första tillfället och betalning sker till honom.

Bra att veta
Alla befintliga kunder hos Svenska Sjö får 20 % rabatt på kurser i Förarintyg och Kustskepparintyg på Medborgarskolan. Ange ditt försäkringsnummer hos Svenska Sjö i noteringsfältet när du anmäler dig.

Medborgarskolan har utbildat båtfolk i över 40 år och erbjuder ett mycket brett utbud av såväl navigationskurser som specialkurser. För säkerhets skull - vänd dig till oss!
Du får en kallelse till kursen med definitivt startdatum cirka en vecka före kursstart.

Vill du delbetala kursen? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Anmälan

 • Kurslokal: Kungsbacka Kapareskolan i Onsala, Håkullavägen 43, ONSALA (Karta)
 • Ledare: Ove Thorin
 • Start: den 7 november 2017
 • Dag och tid: Tisdag 18:00-21:00
 • Kurstimmar: 32
 • Tillfällen: 8
 • Kursnummer: 13846
 • Pris: 1995 kr

Köpvillkor

Kungsbacka Kapareskolan i Onsala ONSALA

Håkullavägen 43, 43930 ONSALA
Telefon: 0300-69 01 70

Medborgarskolan Kungsbacka
Kabelgatan 9
43437 KUNGSBACKA

0300-69 01 70
kungsbacka@medborgarskolan.se

Kontakta Medborgarskolan Kungsbacka