Tillbaka till Svenska

Kvinnor kom och prata svenska med andra kvinnor!

Välkommen alla kvinnor som vill prata svenska !

Denna kurs i svenska är till för att du ska få hjälp när du lär dig svenska. I små grupper övar du på att förstå och prata svenska. I varje grupp finns minst en svensktalande kursledare som stöd och samtalsledare. Gruppen träffas en gång i veckan och pratar om aktuella saker och deltagarna har själva möjlighet komma med förslag. Alla kvinnor är välkomna!

BRA ATT VETA
Alla samtal sker på lätt svenska och är kostnadsfritt! Kursen startar onsdag 26 april kl 15.15-17.30 hos Medborgarskolan i Umeå.

FÖRKUNSKAPER
Inga. Ni delas in i mindre grupper utifrån de språkkunskaper du har.

VÅRA LEDARE
Våra kvinnliga kursledare är svensktalande. Alla våra ledare är utbildade och godkända genom Medborgarskolan.

SOROPTIMISMENS syften och mål
Arbetar för mänskliga rättigheter, jämlikhet och för att stärka kvinnor/flickors rätt till utbildning samt ge dem möjlighet till självständig utveckling och hälsa.
Soroptimist International har ca 80 000 medlemmar i 130 länder/områden. I Sverige finns i dag ca 1400 Soroptimister som nätverkar i sina lokala Soroptimistklubbar.
Sverigeunionen är medlem i Sveriges kvinnolobby samt har representation i Näringsdepartementets jämnställdhetsråd och i Svenska FN-förbundet.

Anmälan

Vi kan erbjuda 500 kvm fina och fullt utrustade lokaler för de flesta ändamål - mitt i Umeås centrum.
Ring 090-77 96 11

Umeå Fågelförening bedriver aktiviteter kopplade till fåglar som riktar sig till såväl nybörjare som vana fågelskådare.

Se vårt program

Guidade turer och mycket andra aktiviteter på Olofsfors bruk i sommar!

Läs mer här

Kom och lyssna på föreläsningar under hösten.

Läs mer här