Tillbaka till Kombinerat förar- och kustskepparintyg

Kombinerat Förar- och Kustskepparintyg

Denna kurs passar dig som har praktisk färdighet till sjöss men saknar Förarintyget. Utbildningstakten är hög och du får lägga lite extra tid på hemläxor. Vi läser först in Förarintyget och har skrivning i detta och går sedan över till Kustskeppareintyget. OBS för att få skriva provet för Kustskepparen krävs avklarat Förarintyg och intyg om Båtpraktik.

Förarintyget är grundkursen i navigation och räcker om man rör sig i en skärgård. Runt Skånes kuster är dock Kustskepparintyget att rekommendera. Med Kustskepparintyget får man även behörighet att framföra fartyg som är större än 12x4 meter.

INNEHÅLL
Du får grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, utrustning, sjöväder och sjömanskap med mera. Efter avslutad kurs anordnas ett prov för Förarintyg. Därefter fortsätter ni på nästa intyg som ger dig fördjupade kunskaper i navigering och sjökortsarbete för långfärd på öppet vatten, mörkernavigering, säkerhet och författningskunskap.

FÖRKUNSKAPER
Det behövs inga förkunskaper inom navigation men en vana till sjöss är att rekommendera.

KURSMATERIAL
Vi använder Ekblad: Navigering och sjömanskap samt övningssjökort, passare och transportör. Totalt pris för detta är cirka 700 kronor. Vi beställer material till samtliga och fakturerar detta separat.

KURSLEDARE
Alla våra ledare genomgår Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem med möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

PRAKTISK NAVIGERING
Praktikpass, dager för Förarintyget resp mörker för Kustskepparen, kan anordnas under kursens gång och kostar ca 400 kr/gång. Dessa kostnader ligger utanför kursavgiften. Dessa följer NFB:s bestämmelser och dagerpraktiken måste genomföras innan man kan skriva Förarintyget. Mörkerpasset rekommenderas för Kustskepparen. Tala med er ledare om intresse och behov finns för dessa pass.

TEORIPROV
Under kursens gång anordnas ett Förarintygsprov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, pris 450 kronor. Du ska ha fyllt 12 år för att få skriva provet. Efter avslutad kurs anordnas ett Kustskepapreprov inför förhörsförrättare godkänd av NFB. Examinationsavgift ingår ej i kursavgiften, pris 450 kronor. Du ska ha fyllt 15 år för att få skriva provet.

BRA ATT VETA
Eventuell rabattorsak anges vid anmälan. Intyg krävs. Svenska Sjös kunder har 20% rabatt på nautiska kurser hos Medborgarskolan.
Kursavgiften går att dela upp på två eller tre månader utan extra kostnad.
Nautisk kompetens ger dig i många fall billigare båtförsäkring. Vid avslutad kurs/ avklarat intyg hos Medborgarskolan erhåller du rabatt hos Svenska Sjö.

RABATT HOS BOKUS
Ta chansen och få rabatt på bland annat kurslitteratur. Ange MEDBO14 som "Kampanjkod" och få 5% rabatt på www.bokus.com.
På www.medborgarskolan.se/bokusrabatt finns detaljerad information

Folkbildning skapar vi tillsammans i gruppen och den drivs framåt genom kunskapsutbyte. Det kan vara stort och smått, lokalt och globalt eller fysiskt och distans - det är upp till dig och din grupp. Vi på studieförbundet Medborgarskolan ger dig möjlighet att lära, utvecklas och byta erfarenheter och tankar. Du som individ påverkar studiecirkelns upplägg och innehåll genom ett demokratiskt inflytande.

Anmälan

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan