Tillbaka till Samhälls- och beteendevetenskap

Diskriminering på nätet

Har du barn eller unga i din närhet som har blivit utsatta för kränkningar på nätet? Undrar du vad man kan göra som förälder eller personal i skola och fritidsverksamhet?

Allt fler personer deltar i olika sociala forum på internet. I denna föreläsning får du bland annat lära dig vilka lagar och regler som gäller på internet utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Föreläsningen vänder sig framförallt till dig som har barn eller ungdomar som vistas mycket på nätet och/eller till skolpersonal.

Föreläsare är Per Hydén från Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Frågeställningar som kommer beröras är:

• Vad är brottsligt och vad är kränkande beteende på nätet?
• Vems är ansvaret?
• Hur kan föräldrar och skolpersonal hantera och förebygga kränkningar bland unga på nätet?

Du kommer även få en övergripande genomgång av diskrimineringslagen där alla sju diskrimineringsgrunder presenteras.

Evenemanget är ett samarbete mellan Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) och Medborgarskolan i Värmland/Örebro.

Deltagande är gratis.

Föreläsningen genomförs i matsalen på Forsnässkolan i Munkfors.

Anmälan

Söker du nytt jobb? Se våra lediga tjänster.

Se aktuella lediga jobb på Medborgarskolan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan