Tillbaka till Samhälls- och beteendevetenskap

Psykisk ohälsa - våga prata om det

Angelica Ekengren är volontär för föreningen Suicide Zero och håller bla i deras utbildning Våga Fråga i Boråsområdet.
Hon har egna erfarenheter av att leva med närstående i missbruk, med psykisk ohälsa och även av att förlora närstående i självmord.
När även hennes barn blev drabbade av samma sorg såg hon snabbt hur man möter anhöriga och vilket skyddsnät som saknas. Hon började då engagera sig i olika föreningar/organisationer som stöttar och hjälper människor med sorg.


Vi får höra Angelicas gripande historia om hennes uppväxt och vuxna liv runt missbruk och psykisk ohälsa. Hon berättar hur hon och hennes familj bemöttes när hon var ung och hur hon och hennes barn har bemötts i nutid.

Har något förändrats ? Hur har hennes barn hanterat sorgen och med vilka hjälpverktyg ? Hur bemöts man när man är den föräldern som är kvar - när man ska förklara för sina barn - när man ska hjälpa sina barn förstå ? Vad fick Angelica själv för hjälp och stöd ?

Angelicas historia har lett till det engagemanget hon har idag och hon pratar även om hur saker kan förbättras, om hennes kamp för att anhöriga ska få hjälp och stöd och att samhället behöver få mer medvetenhet kring psykisk ohälsa och att vi måste ta psykisk ohälsa på allvar!

Detta och mycket mer tar vi upp under en timmes föreläsning i samarbete med Suicide Zero där vi även pratar om deras arbete för att nå statens nollvision i antalet självmord.

Begränsat antal platser.

VARMT VÄLKOMNA!

Anmälan