Tillbaka till Kustskepparintyg

Kustskepparintyg

  • B-körkort på sjön
  • Nu kan du lämna skärgården och segla på öppet hav
  • Segla/kör en båt som är längre än tolv meter och bredare än fyra meter

Du har tagit ditt Förarintyg och känner att du vill ge dig ut på öppna hav eller kanske åka båt när det är mörkt ute, då ska du ta Kustskepparintyget. Har du en båt som är minst 4 x 12 meter är Kustskepparintyget ett krav.

Innehåll
Navigering utomskärs och till havs
Mörkernavigering
Säkerhet ombord
Principerna för GPS, radar och SRC.

Upplägg
Du ska ha tagit Förarintyget. Det är bra om du kan göra övningsuppgifter mellan sammankomsterna. Ett mörkernavigeringspass ingår i kursen, följer NFBs rekommendationer.
Datum för mörkernavigering får du vid kursens start.
Föreläsningen "Väder till sjöss" som hålls i Stockholm med Anna Geidne, meterolog och navigationslärare, ingår i kurspriset. Se info på hemsidan.

Förkunskaper
Förarintyg samt intyg om genomfört dagpraktikpass för Förarintyg är ett förkunskapskrav för att få Kustskepparintyg. Medborgarskolan anordnar dagpraktikpass för Förarintyg, kostnad för detta tillkommer.

Kursledare
Patric Seeman
Alla våra kursledare genomgår Medborgarskolans introduktionskurs och erbjuds ett gediget internt utbildningsprogram med möjlighet till fortsatt individuell utveckling.

Kursmaterial
Materialet finns på plats vid första tillfället och faktureras i efterhand, ca 550 kr. Examination för Kustskeppare anordnas för våra deltagare. Avgiften betalas direkt vid provtillfället 450 kr, till förhörsförrättaren från NFB. För att få examineras för Kustskepparen, måste du fylla 15 år, innevarande kalenderår.

Utvecklingsmöjligheter
När du har Kustskepparintyg, Radarintyg, SRC/VHF, Sjukvård och olycksfall ombord, Brand och Författningskunskap kan du skriva prov för Fartygsbefälsexamen klass VIII, som passar för dig som vill köra båtcharter eller taxibåt.

Bra att veta
Medborgarskolan samarbetar med Svenska Sjö.
När du tagit Förarintyget eller Kustskepparintyget och dessutom är medlem i en båtklubb så får du 20% rabatt på försäkringspremien hos Svenska Sjö. Kontakta Svenska Sjö för att tillgodogöra dig rabatten.

Under den termin som du är deltagare hos Medborgarskolan får du 5% rabatt på www.bokus.com.
I Akademibokhandelns butiker kan du under samma period erhålla 10% rabatt på böcker, papper och kontorsvaror.

Anmälan

Du har tagit ditt Förarintyg och känner att du vill ge dig ut på öppna hav eller kanske åka båt när det är mörkt ute, då ska du ta Kustskepparintyget.

Visa kursstarter

Intensivkurs för dig som vill lära dig alla grunderna inom sjölivet!

Läs mer och anmäl dig här!

Kursen ger dig en allmän information om hur du själv lätt kan avhjälpa enklare fel, som t ex impellerbyte och luftning av en diesel, filterbyten och åtgärder vid bränslestopp m. m.

Båtmekanikerintyget

Lär dig grunderna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap. Efter kursen anordnas prov för Förarintyg.

Visa kursstarter