Tillbaka till Övrigt inom navigation

Praktikpass navigation varierande kursstart

Nu finns det möjlighet att genomföra det båtpraktikpass som ingår i navigationsutbildningen. För att kustskepparintyget ska bli giltigt behöver du genomföra "Båtpraktik dag" enligt NFB:s bestämmelser.

INNEHÅLL
1. Läsa sjökort och peka ut objekt i naturen, som markerats i sjökort och omvänt.
2. Styra efter kompass och i enslinje.
3. Utföra kompasskontroll i enslinje.
4. Navigera i utprickat farvatten.
5. Utföra lägesbestämning.
6. Utföra ”man-överbord”-manöver genom bärgning av fendert eller dylikt.
7. Utföra manövrar för att erfara effekten av roder- och propellerverkan.
8. Utföra losskastning och tilläggningsövning på lämpligt sätt.
9. Delta i förtöjning av båt med användning av spring.

KURSLEDARE
Ulf Nordholm

TILLFÄLLEN
Kursen genomförs under en halv dag. Tid för praktikpasset bokas efter överenskommelse med kursledaren. Max tre personer/tillfälle

BRA ATT VETA
Du behöver ta med dig intygsboken så att kursledaren kan registrera genomfört pass.

Anmälan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Västerbottens medicinhistoriska museum

Kom och lyssna på föreläsningar under hösten.
Se program

Besök Olofsfors bruk

Guidade turer och mycket andra aktiviteter på Olofsfors bruk!
Om guidningar se här

Umeå Fågelförening

Umeå Fågelförening bedriver aktiviteter kopplade till fåglar som riktar sig till såväl nybörjare som vana fågelskådare.
Se program