Tillbaka till För kropp och själ

Kommunikationskurs för föräldrar ICDP - Nyhet!

Kursen är baserad på vägledande samtal utifrån ICDP/ Vägledande samspel, ett positivt förhållningssätt, där ni som föräldrar står i fokus.

Innehåll
I den här kursen har ni som föräldrar möjlighet att få verktyg utifrån förhållningssättet ICDP, som hjälp att hantera samspelet i familjen.
Syftet är att bli medveten om främst sitt eget, men även andras, förhållningssätt. Ni skapar reflektion samt nya sätt att hantera tillvaron och kommunikationen mellan er.

ICDP är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse. Ni kommer få ta del av den senaste forskningen inom området. ICDP är teoretiskt förankrad i anknytningsteori, modern utvecklingspsykologi, förmedlad inlärning samt affektteori.

Ni kommer att gå igenom de olika dialogerna - den känslomässiga, den meningsskapande & utvidgande samt den reglerande. Under kursens gång blir ni medvetna om de olika dialogerna, ni får lära er av egna exempel samt ta del av andra exempel från gruppen. Efter varje tillfälle får ni en hemuppgift som ni går igenom till nästkommande sammankomst.

Upplägg
Kursen går varje vecka med fem sammankomster, 17:45– 20:00. Kursen omfattar totalt 15 studietimmar. Start torsdag den 14 september.
Vi tar maximalt emot 8 deltagare per grupp. Det är fördelaktigt om ni som par deltar båda två.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Kursledare
Annelie Ilebro är diplomerad vägledare inom ICDP och har erfarenhet av arbete med vägledande samtal, utifrån ICDP/Vägledande samspel, tillsammans med föräldrar på Familjecentral och implementering av ICDP till förskolepersonal i Eskilstuna kommun. Annelie är utbildad förskollärare med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.

Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. De vidareutvecklar kontinuerligt sin förmåga genom Medborgarskolans fortbildningsprogram inom vuxenpedagogik.

Kursmaterial
Om du önskar kan du köpa boken ”Vägledande samspel för föräldrar” som finns att beställa här; http://www.icdp.se/produkt/vagledande-samspel-for-foraldrar/ Men det är inget krav för kursen.

Kallelse/faktura
Kallelse/faktura skickas till angiven e-postadress cirka en vecka före kursstart.

Anmälan

  • Kurslokal: Medborgarskolan Eskilstuna, J A Selanders gata 1, ESKILSTUNA (Karta)
  • Ledare:
  • Start: den 14 september 2017
  • Dag och tid: Torsdag 17:45-20:00
  • Kurstimmar: 15
  • Tillfällen: 5
  • Kursnummer: 34632
  • Pris: 1495 kr

Köpvillkor

Medborgarskolan Eskilstuna ESKILSTUNA

J A Selanders gata 1, 63220 ESKILSTUNA
Telefon: 010-1575200

Medborgarskolan Eskilstuna
J A Selanders Gata 1
632 20 ESKILSTUNA

010-1575200
eskilstuna@medborgarskolan.se

Kontakta Medborgarskolan Eskilstuna

Nu hittar du oss på JA Selanders gata 1. Välkommen!

Läs mer här!

Medborgarskolan startar samarbete med nattvandrarna.nu i Årby.

Läs mer här!

Ett seriöst och långsiktigt miljöarbete är en självklarhet för oss på Medborgarskolan. Att välja Medborgarskolan ska vara ett hållbart miljöval. Därför är vi på Medborgarskolan i Mälardalen sedan hösten 2016, miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Läs mer om vårt Miljöarbete

Vi erbjuder professionella utbildningar för professionella människor - nu utökar vi kursutbudet med Företagsutbildningar i hela Mälardalen. Läs mer om lediga tjänster och ansök idag!

Läs mer