Tillbaka till Bank, försäkring och finansiering

Tryggare ekonomi för seniorer

Antalet skuldsatta över 66 år ökar. Budget-och skuldrådgivarna menar att vissa ålderspensionärer är en "tickande bomb" eftersom många saknar kunskap om hur ekonomin blir efter pensioneringen. Långvarig sjukdom, skilsmässa och dödsfall är exempel på allvarliga livssituationer som tar mycket kraft. Vid svåra livskriser eller förändrade livsförhållanden kan det kännas extra tungt att ta tag i sin privatekonomi.

I ett samarbete mellan Aktiva Seniorer och Medborgarskolan satsar vi på hösten 2017 att arrangera studiecirklar i ämnet "Tryggare ekonomi för seniorer". Genom att arrangera studiecirklar vill vi bidra till ökad kunskap och intresse att göra aktiva och rationella val i frågor som rör privatekonomin.

INNEHÅLL
-Pensioner av olika slag vid olika civilstånd
-Bostadslån och försäkringar
-Sälja bostaden - vad ska jag tänka på?
-Skatter: reavinster, rot-och rutavdrag, arbete/företagande och samtida pensionsuttag
-Tillgångar: hur hanterar man t ex avyttringar skattemässigt fördelaktigt
-Seniorlån; så fungerar det, bra eller dåligt?
-Internetbanken. Möjliga tjänster för vardagsekonomi. Säkerhetsfrågor
-Skuldsanering - hur fungerar det?
-Försäkringsskyddet, hur förändras det?
-Arv och gåvor - skatter och avgifter

UPPLÄGG
Kursen är upplagd på 5 träffar á 3 studietimmar per tillfälle och ges under dagtid på vardagar. Kursen startar 4/10, därefter sker sammankomster, 18/10, 31/10, 15/11 och avslutas 29/11. Studiecirkeln är kostnadsfri för dig som är medlem i Aktiva Seniorer och hålls på Medborgarskolan, Östra Rådhusgatan 2. Vi bjuder på kaffe/te i paus.

VIKTIGT ATT VETA
Trots att det här är en kurs som rör privatekonomi diskuterar vi enbart frågorna i generella termer. Var och en ska känna sig trygg i att kunskapen förmedlas på ett övergripande sätt. Självklart är det positivt om du vill dela med dig av egna erfarenheter men det är inget krav. Vi uppmuntrar däremot frågor och synpunkter för att få bra samtal om viktiga frågor.

KURSLEDARE/CIRKELLEDARE
Ni utser själva en cirkelledare i gruppen som ansvarar för att hantera närvarolistor och tilldelat arbetsmaterial samt leda samtalet. Under cirkelns gång bjuder Medborgarskolan in olika experter som håller en kortare inspirationsföreläsning 83-45 minuter)

Anmälan

Besök Olofsfors bruk

Guidade turer och mycket andra aktiviteter på Olofsfors bruk!
Om guidningar se här

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Aktiva Seniorers hemsida

Det finns en rad förmåner och möjligheter på Medborgarskolan för medlemmar i Aktiva Seniorer. Läs mer här

Aktiva Seniorers hemsida

Västerbottens medicinhistoriska museum

Kom och lyssna på föreläsningar under hösten.
Se program