Tillbaka till Cirkelledarutbildning

Interkulturell kompetens - Endast för ledare

medborgarskolans ledarutbildningar
ANMÄLAN
Välkommen med din anmälan senast 14 dagar före
utbildningstillfället.
Välkommen till
Interkulturell kompetens
Arbetar du med nyanlända eller asylsökande? Är du ledare och möter denna målgrupp i ditt dagliga arbete? Är du chef för en verksamhet och känner att det skulle vara bra med en bättre inblick i dessa frågor?
Då erbjuds en utbildningsdag där man har möjlighet att få fördjupad kunskap i nedanstående punkter:
INNEHÅLL
• Vad innebär interkulturell kompetens och hur kan vi/ni använda det i verksamheten?
• Asylsökande, PUT, Papperslös, EU-migrant; skillnader/likheter och rättigheter.
• Ensamkommande barn, vilka är de? Vad har dom för bakgrund? Hur ser deras situation ut i Sverige?
• Religion, kultur, tradition, heder – reda ut begreppen, vad är vad?
• Den nya lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, vad innebär den?
• Bemötande – att gå in med motstånd eller öppet sinne
LEDARUTBILDARE
Louise Gaye har en gedigen och lång erfarenhet av att möta och arbeta med personer med annan kulturell och religiös bakgrund, både i Sverige och utomlands, hon har en akademisk bakgrund inom bl.a. religionsvetenskap och antropologi. Louise har arbetat med nyanlända inom skolverksamheten och har hållit i flera föreläsningar och utbildningar gällande hur vi ska ta emot våra nyanlända på bästa sätt. Just nu arbetar hon på Medborgarskolan i Göteborg med focus på asylverksamhet och med föreningar.
PLATS
Eslöv
TID
Lördag 14 oktober 2017, kl 10.00–16.00.
Kallelse skickas ut senast fem dagar före ledarutbildningen.

Anmälan

Som student får du 20 % rabatt på alla kurser om du har student-
kort för universitet eller högskola.

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan