Tillbaka till Förarintyg båt

Kustskepparintyg hösten 2018

  • Grunderna i navigation
  • De vanligaste sjövägsreglerna
  • Tips om lämplig utrustning ombord

Med mera...

Detta är en direkt fortsättning för dig som tagit Förarintyg.
Har du en båt som är minst 12x4 meter krävs Kustskepparintyg.

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen ger dig all den kunskap du behöver för att göra en längre färd utomskärs.
I kursen får du bl.a. lära dig mörkernavigering, instrumentnavigering, säkerhet ombord samt sjösäkerhet för gång utomskärs och på öppet vatten.

Efter avslutad kurs anordnas examination för Kustskepparintyg, kostnad 450 kr som betalas direkt till provförrättaren.

UPPLÄGG
Vi träffas 1 gång i veckan.
Teori blandat med övningar och sjökortsarbete.

FÖRKUNSKAPER
Förarintyg samt båtpraktik.

KURSLEDARE

Det är något speciellt med våra kursledare.
Medborgarskolans ledare delar med sig av sina ämneskunskaper på ett inspirerande och engagerande sätt. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

KURSMATERIAL
Vi använder nedanstående kursmaterial vilket kan beställas från "Nautiska Magasinet" http://www.nautiska.se/
Nautisk linjal 40cm
Transportör M888 27cm
Passare M91 18,5cm
Kort1 Symboler och Förkortningar
Kursboken Fritidsskepparen
Arbetsbok för kustskepparintyget
Övningssjökort Kustskeppare 61/93


Beställ kursmaterialet så att ni har det innan kursstart..


BRA ATT VETA
Preliminärt startdatum - invänta alltid din kallelse till kursen.
Ring oss - 0910-71 31 30 för mer information.
Kom ihåg att läsa avbokningsvillkoren om du avbokar din plats.

Anmälan

Medborgarskolan är indelat i åtta regioner. Varje region har ett regionkontor och ett antal lokalkontor. Medborgarskolans förbundskansli ligger i Uppsala.

Kontakta lokalkontor

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi förbättrar människors liv genom ny kunskap.

Läs mer om Medborgarskolan