Tillbaka till Svenska

Kvinnor! Kom och prata svenska!

Välkommen alla kvinnor som vill prata svenska !

Denna kurs i svenska är till för att du ska få hjälp när du lär dig svenska. I små grupper övar du på att förstå och prata svenska. I varje grupp finns minst en svensktalande kursledare som stöd och samtalsledare. Gruppen träffas en gång i veckan och pratar om aktuella saker och deltagarna har själva möjlighet komma med förslag. Alla kvinnor är välkomna!

BRA ATT VETA
Alla samtal sker på lätt svenska och är kostnadsfritt! Kursen som har 5 kurstillfällen startar onsdag 4 oktober kl 15.00-16.30 hos Medborgarskolan i Umeå.

FÖRKUNSKAPER
Inga. Ni delas in i mindre grupper utifrån de språkkunskaper du har.

VÅRA LEDARE
Våra kvinnliga kursledare är svensktalande. Alla våra ledare är utbildade och godkända genom Medborgarskolan.

SOROPTIMISMENS syften och mål
Arbetar för mänskliga rättigheter, jämlikhet och för att stärka kvinnor/flickors rätt till utbildning samt ge dem möjlighet till självständig utveckling och hälsa.
Soroptimist International har ca 80 000 medlemmar i 130 länder/områden. I Sverige finns i dag ca 1400 Soroptimister som nätverkar i sina lokala Soroptimistklubbar.
Sverigeunionen är medlem i Sveriges kvinnolobby samt har representation i Näringsdepartementets jämnställdhetsråd och i Svenska FN-förbundet.

Anmälan

Dela med dig av ditt intresse och utvecklas tillsammans med andra.

Så kan du bli kursledare

Vi kan erbjuda 500 kvm fina och fullt utrustade lokaler för de flesta ändamål - mitt i Umeås centrum.
Ring 090-77 96 11

Aktiva Seniorers hemsida

Det finns en rad förmåner och möjligheter på Medborgarskolan för medlemmar i Aktiva Seniorer. Läs mer här

Aktiva Seniorers hemsida

Besök Olofsfors bruk

Guidade turer och mycket andra aktiviteter på Olofsfors bruk!
Om guidningar se här