Tillbaka till Trafikkunskap

Privatflygcertifikat (PPL) och Ultralättcertifikat (UL) HT-17

Teoriutbildning för privatflygcertifikat (PPL) och Ultralättcertifikat (UL).

Kursen behandlar de kunskapsområden som bestämmelsemässigt ingår i de teoretiska kraven.

INNEHÅLL OCH MÅL
Under kursen går vi igenom grunderna i flygplanslära, aerodynamik, meteorologi, prestanda och färdplanering, navigation, människans förutsättningar och begränsningar, luftfartssystemet och flygsäkerhet, operativa procedurer och flygradiokommunikation. Målet med kursen är att du som elev efter genomgången kurs inklusive egenstudier skall bli godkänd i de teoretiska prov som Transportstyrelsen anordnar. Proven består av 20 st flervalsfrågor i varje ämne (9 st). För godkänt krävs 75% rätt.

UPPLÄGG
Kursen sker i studicirkelform med en träff per vecka, normalt måndagar 18-21, under perioden sept – maj. Studieledarna är piloter och flyglärare från Umeå Flygklubb med flerårig erfarenhet av flygteoriutbildning. Umeå Flygklubb har det formella tillståndet för flygutbildning. För ett lyckat resultat krävs betydande egenstudier. Kursen är gemensam för PPL och UL.

FÖRKUNSKAPER
Inga krav på teoretiska förkunskaper. Undervisningen sker på svenska. Medicinska krav: Normalfrisk, inga hjärtproblem eller drogproblem. Glasögon/kontaktlinser normalt inga hinder. Vid tveksamhet rekommenderas att kontakta godkänd flygläkare.

KURSMATERIAL
Kurslitteraturen består av KSAB’s teoripaket för PPL alternativt UL. Dessutom ges tillgång till teoriprov att öva på.

Kurslitteraturen ingå ej i deltagaravgiften, deltagarna köper själva sitt material.

ANMÄLAN OCH INFORMATION OM KURSEN
Kursanmälan sker till Medborgarskolan eller till teoriansvarig hos Umeå Flygklubb Niclas Börlin tel 070-2113528, som också har mer information om kursen. Slutlig anmälan sker efter första kurstillfälle som är en informations och frågeträff som du anmäler dig separat till. Anslutning till kursen vid senare tillfälle kan ske efter överenskommelse med kursledningen.

Kursavgiften: betalning skall ske senast en vecka efter slutlig anmälan till kursen. Utöver detta tillkommer Transporstyrelsens avgifter för teoriproven, och i senare skede, avgifter för elevtillstånd, praktisk utbildning mm.

Deltagarantal
Kursen genomförs även om det är bara en elev, men då i liten annan form som kräver mer egenstudier.

Anmälan

Vi kan erbjuda 500 kvm fina och fullt utrustade lokaler för de flesta ändamål - mitt i Umeås centrum.
Ring 090-77 96 11

Umeå Fågelförening bedriver aktiviteter kopplade till fåglar som riktar sig till såväl nybörjare som vana fågelskådare.

Se vårt program

Spökvandringar och andra hemskheter erbjuds i samarbete med Hemsökta i Umeå.

www.hemsokta.nu

Guidade turer och mycket andra aktiviteter på Olofsfors bruk i sommar!

Läs mer här