Tillbaka till Företagsekonomi

Diplomutbildning: Ekonomiassistent

Som ekonomiassistent är du efterfrågad på arbetsmarknaden och fungerar som företagets ekonomiska administratör. Du är en viktig del i ekonomiarbetet och sköter företagets löpande bokföring och administration.

Kursen inriktar sig på tre ämnen och anpassas efter deltagarnas förutsättningar. Den som deltar i hela kursen kommer att få en mycket bra grund för att sköta redovisning och löner

Innehåll
Kursen ger dig ett helhetsgrepp kring ekonomi och vad du bör känna till när du arbetar som ekonomiassistent. Under kursens gång bygger du upp din kompetens att praktiskt kunna arbeta med den löpande bokföringen, avstämningar samt att förbereda bokslut.

Kursen innehåller flera olika moment som berörs vid separata sammankomster. Kursledaren finns tillgänglig för att svara på frågor och säkerställer att alla i gruppen förstår och kan gå vidare till nästa moment. Kursens upplägg varvar teoretiska pass med praktiska övningar så att du får möjlighet att omsätta dina nyfunna kunskaper till verkligt arbete. Utbildningen omfattar bland annat:
• Redovisning: manuell och i Visma SPCS 500, med BAS-kontoplanen
• Löpande bokföring och skattedeklarationer
• Bokslut på bokslutstablå, innefattande periodiseringar, resultat- och balansrapport
• Budgetering
• Förenklat årsbokslut
För att skapa en förståelse för hela processen lär du dig manuell bokföring och omsätter sedan dina kunskaper i det datorbaserade bokföringsprogrammet Visma SPCS 500.

Upplägg
Kursen går två kvällar i veckan under sex veckor på samma dagar och tider. Eventuella lov eller uppehåll bestäms tillsammans i gruppen och med ledaren vid kursens första tillfälle. Kursen omfattar 5x45 minuter per kurstillfälle. Under sista sammankomsten genomförs en examination i form av ett skriftligt prov. För att erhålla diplom krävs 75% närvaro och att du blivit godkänd på examinationen. Möjlighet till omprov ges vid ett tillfälle.

Förkunskaper
Grundläggande datakunskaper. Du behöver inga tidigare kunskaper inom ekonomi för att delta.

Kursledare
Alla våra ledare har genomgått Medborgarskolans pedagogiska grundkurs som är anpassad för vuxenutbildning. Vi har ett ledarutvecklingsprogram som en del av vårt kvalitetssystem. Där erbjuder vi alla ledare kontinuerlig möjlighet till såväl personlig som pedagogisk/metodisk utveckling.

Kursmaterial
Material ingår ej i deltagaravgiften och tillkommer med 725 kronor. Materialet finns på plats vid första sammankomsten. Medtag egen bärbar dator.

Bra att veta
Du får en kallelse till kursen med definitivt startdatum cirka en vecka före kursstart.
Vill du delbetala kursen ? Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala.

Anmälan

Det går ofta bra att hoppa på i efterhand - ring oss!

0346-162 50

Lokalkontor i Region Väst

Läs höstens nummer on-line eller beställ ditt eget exemplar kostnadsfritt!

Höst 2017

Vi hjälper dig att knyta nya kontakter med arbetsgivare, hitta dolda jobb och vässa ditt jobbsök — utifrån dina behov. Tillsammans når vi längre.

Stöd och matchning