Kvalitetspolicy

Medborgarskolan ska genom professionella medarbetare utveckla och genomföra folkbildning och utbildning av sådan kvalitet att deltagares, ledares, anslagsgivares och uppdragsgivares krav och förväntningar uppfylls.

Genom ett brett kunnande, kontinuerlig utveckling, ständiga förbättringar, hög servicegrad och ett personligt engagemang ska vi bygga goda relationer och vara en föregångare i branschen.