Presentationer

Medborgarskolan mot framtiden (Carl-Johan Östh)

Introduktion till Sociala Medier (Mattias Hallberg)

Digital pedagogik (Jesper Fagerqvist)