En vision som ligger i tiden

Mod, möjligheter och mångfald är de tre ledorden i Medborgarskolans nya vision som nu tar klivet från arbetsbordet ut i verkligheten.

Det är åtta eniga regionchefer som tillsammans med förbundsrektor Carl Johan Östh presenterar resultatet av det senaste årets hårda arbete.

- Vi har knådat fram en vision som vi verkligen tror på, säger Carl Johan.

De viktiga nyckelorden som lett fram till visionen - mod, möjligheter och mångfald - har alla en tydlig koppling till Medborgarskolans värdegrund och folkbildningens syften.

- Vi tror att mod är en produkt av verksamheten vi skapar. Kunskap ger mod att möta inre och yttre utmaningar och öppnar upp möjligheter till ökad kompetens och självförtroende, fortsätter Carl Johan. Vi erbjuder en arena för möten där alla tillåts vara sig själva och lära tillsammans och av varandra.

Visionen innebär egentligen inte någon större omställning för Medborgarskolan, men arbetet är inte på något vis klart bara för att visionen nu sjösatts. Det är snarare nu det börjar och från flera håll poängteras vikten av Medborgarskolans delaktighet i och bidrag till samhällsutvecklingen.

- Vi ska inte ändra på oss, visionen ska förtydliga vilka vi är, säger Britt Axelsson Flink från Stockholm och får medhåll av Marie Langaard, region Värmland-Örebro.

- Vår värdegrund ligger helt rätt i tiden. Vi vet vad vi gör och varför, och vi måste fortsätta berätta om vår verksamhet och hur vi gör skillnad. Då kan Medborgarskolan gå stark in i framtiden.

Sigrid Josefsson, Medborgarskolan Värmland-Örebro