Tillsammans mot framtiden med ny vision och ny energi!

Av Linda Arrué, mini-redaktör på MAK2014

Eftermiddag, torsdag 6 november 2014. Utanför fönstren faller de första snöflingorna och jag ser omkring mig här inne i Aronsborgs aula, på de flera hundra människor som med glädje, engagemang och erfarenhet bidrar till att skapa en underbar, varm och stark arbetsglädje just i denna stund. Jag stannar i den känslan långt över Christina Stiellis rekommenderade 40 sekunder, och i huvudet fortsätter de att klinga, orden från gårdagens mäktiga körsång: I’m moving on. And I’m gonna get stronger now.

När vi samlades här inne för 28 timmar sedan var det med pirrig förväntan. Carl Johan Öst hälsade oss alla välkomna till MAK2014 och han mindes sin första konferens för fem år sedan: då kom Kicki – modell på en rad kampanjbilder – överraskande in på scenen, och ”med tanke på årets kampanjbild kanske Aladdin Sane dyker upp” spekulerade Bowie-fanet Calle Öst. ”En sak är i alla fall säker” konstaterade han slutligen: i år går alla vi som jobbar inom Medborgarskolan tillsammans mot framtiden!

Under det senaste året har vår förbundsrektor tillsammans med alla regionchefer, ledningsgrupper och styrelser gjort ett omfattande strategi- och visionsarbete med målet att kunna presentera en ny vision och verksamhetsidé på medarbetarkonferensen i november 2014.

En av de frågor som gruppen stött och blött är vem visionen är till för? Är den till för oss internt? Är den till för andra, externa målgrupper? Eller både och? Så småningom landade man i att den framför allt är till för oss. Det är vi som jobbar inom Medborgarskolan som ska ha någonting att tro på när vi nu går mot framtiden!

Språk är en aldrig sinande källa och ett enda ord rymmer så mycket. De tre nyckelorden i strategi- och visionsarbetet likaså:

Mod Möta utmaningar. Självkänsla. Livsmod, hopp och framtidstro.
Möjligheter Ökad kompetens. Självförtroende. Tillgänglighet.
Mångfald Individen i centrum. Mänskliga rättigheter. Många blommor blommar.

Vår nya vision berättar att Medborgarskolan inkluderar alla, är en arena för möten, och att kunskap är mod och möjligheter. Och låt oss nu, precis som människor i alla tider gjort, använda berättelsen som bro-byggare säger Marie Langaard, regionchef Värmland-Örebro:

”Vi ska berätta berättelsen om Amir som har gått på cykelskola och lärt sig cykla och därigenom har fått jobb inom hemtjänsten. Vi ska berätta om Anna som var mobbad i skolan och hade flera IG men efter att ha gått en studiecirkel i engelska och några enskilda undervisningstimmar har hon nu VG trots sin dyslexi. Vi ska berätta om Rune som bland annat på grund av sin sjukdom inte kunde vara med i Mervetargruppen längre – då går istället deltagarna till honom och han har något att se fram emot varje vecka. Vi ska berätta våra berättelser, om och om igen. Och vi ska basera dem på vår ideologi och värdegrund. Då kommer vi att gå starkare in i framtiden.”

Konferensen blev en energikick utan dess like. Carl Johan Öst avrundade med en uppmaning till Medborgarskolans medarbetare när vi nu åter sprids ut över landet som ringar på vattnet:

”Använd mod, möjligheter, mångfald och människor i framtiden. Och börja idag!”

Medborgarskolans nya vision lyder:
Mod och möjligheter för en mångfald människor.

Medborgarskolans nya verksamhetsidé lyder:
Vi, studieförbundet Medborgarskolan, skapar tillsammans i all vår verksamhet ett livslångt lärande grundat på människors olika behov. Med vår värdegrund, glädje, engagemang och kompetens arbetar vi aktivt för att stärka demokratin.