Medlemsorganisationer

Medborgarskolan har ett antal centralt anslutna medlemsorganisationer: Moderata Samlingspartiet, Fria Moderata Studentförbundet, Moderata ungdomsförbundet, Aktiv Ungdom, Förbundet Aktiva Seniorer och Rojalistiska föreningen.

Moderata samlingspartiet, vanligen Moderaterna eller Nya Moderaterna, är Sveriges näst största politiska parti efter Socialdemokraterna. Moderaterna samlingspartiet, tidigare Högerpartiet, har haft sitt nuvarande namn sedan 1969. I alla riksdagsval sedan 1979 har Moderaterna blivit största borgerliga parti. Dåvarande Högerpartiet drev Gimo Folkhögskola där Medborgarskolan grundades 1940.

Fria Moderata Studentförbundet, FMSF, har funnits sedan 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor. FMSF är ett brett, allmänborgerligt studentförbund och undviker att ta ställning för något särskilt parti.

Moderata ungdomsförbundet (MUF) är ett liberalkonservativt ungdomsförbund som är knutet till Moderata samlingspartiet. MUF fungerar som plantskola för blivande moderata politiker och som opinionsbildare. MUF är mer liberalt än moderpartiet och anger individens frihet som sin viktigaste fråga.

Aktiv Ungdom är en ideell organisation, grundad 1976, med lokalföreningar över hela Sverige. Organisationens syfte är att erbjuda barn, ungdomar och vuxna en meningsfull fritid genom att delta i de många lokalföreningarnas verksamheter, och att uppmuntra till nya föreningar att organisera sig för driva olika aktiviteter. Aktiv Ungdom är partipolitiskt och religiöst neutralt.

Förbundet Aktiva Seniorer (FAS) är en ideell organisation med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen. Förbundet är riksomfattande och bygger på lokala föreningar. För närvarande finns det över 50 föreningar med tillsammans över 20 000 medlemmar. Verksamheten bygger på medlemmarnas kunskap och engagemang och den är religiöst, partipolitiskt och pensionärsfackligt obunden.

Rojalistiska föreningen är en riksomfattande, ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning med målsättning att vidmakthålla och stärka den konstitutionella monarkin i Sverige. Man anser att monarkin är en omistlig del av svensk tradition och statsskick. Föreningen vill sprida ökad kännedom om det monarkiska statsskicket, dess historiska förankring och nuvarande ställning.