Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen leder Medborgarskolans verksamhet mellan förbundsstämmorna och verkställer stämmans beslut.
Inom ramen för förbundsstämmans beslut ska förbundsstyrelsen:

  • besluta om mål och verksamhetsplan för riksorganisationen och verka för att dessa följs och genomförs
  • besluta om och utge bindande riktlinjer för verksamhetens genomförande
  • förvalta och bevilja medel ur Medborgarskolans reservfond
  • ansöka om statsbidrag och andra för förbundet aktuella bidrag samt fördela dessa medel
  • besluta om riksorganisationens budget och förvalta riksorganisationens medel
  • avge årsredovisning
  • kalla till förbundsstämma

Förbundsstyrelsen är arbetsgivare för riksorganisationens personal.

Catharina Holmberg
Förbundsordförande
Tfn:
E-post:
Hans Wallmark
Vice förbundsordförande

Ann-Sofie Henriksson
Förbundschef
Willy Brändström
Ledamot
Johan Fridell
Ledamot
Eva Malmström Jonsson
Ledamot
Lovisa Orsberg
Ledamot
Leif Nilsson
Ledamot
Carina Philipsson
Ledamot
Christina Rådegård
Ledamot
Christian Wahl
Ledamot
Peter Hansson Peter Hansson
Facklig representant

Magnus Dahl
Facklig representant