Regionsstyrelser

Studieförbundet Medborgarskolan är ett riksomfattande förbund som består av:

  • en riksorganisation för övergripande ledning, samordning och rikstäckande verksamhet.
  • åtta regioner, där varje region består av ett regionkontor och ett antal lokalkontor.

I varje region leds verksamheten av en egen styrelse. Regionerna och dess styrelser är självständiga juridiska personer med fullt ansvar för den studie- och kulturverksamhet som förbundets bildningsarbete omfattar.

Se de olika styrelserna i menyn till vänster.