Region Mälardalen

Medborgarskolans styrelse i region Mälardalen

Anna-Karin Westerlund Ordförande
Mårten Blix V ordförande
Ingela Berggren Regionchef, Ledamot
Elisabeth Bertö Ledamot
Lars Atlegård Ledamot
Inger Fjellner Ledamot
Annelie Klavins Nyström Ledamot
Aestan Orstadius Ledamot
Anna Nordin Ledamot
Vakans Ledamot, Personalrepresentant
Vakans Personalrepresentant ersättare

Kontakta styrelsen

Ordförande Anna-Karin Westerlund
E-post: annakarinuppsala@gmail.com