Region Nord

Medborgarskolans styrelse i region Nord

Lars Svärd Ordförande
Maria von Schantz Vice ordförande
Mikaela Mikaelsson Regionchef, Ledamot
Åke Eltoft Ledamot
Eva Westman Modig Ledamot
Nils Vesterberg Ledamot
Christer Fessé Ledamot
Daniel Bergman Ledamot
Anette Eriksson Ledamot
vakans Facklig personalrepresentant

Kontakta styrelsen

Ordförande Lars Svärd
E-post: lars.svard@medborgarskolan.se