Ledamöter i styrelsen för Medborgarskolan Stockholmsregionen

Vill du komma i kontakt med styrelsen, mejla till regionstyrelsen.stockholm@medborgarskolan.se

Johanna Sjö
Johanna Sjö
Verksamhetsexpert Migrationsverket. Ordförande och ledamot i Arbetsutskottet. Ledamot i Stockholms stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Vice ordförande i Arbetsmarknadsnämnden och ledamot i Stockholm Parkering AB samt ersättare i FINSAM Stockholm samt KSL:s styrelse. Tidigare bl a vice ordförande i Utbildningsnämnden och SKLs programberedning för Barns och ungas hälsa samt ledamot i KSL:s Utbildningsberedning.

Johan Bengt-Påhlsson
Kulturdebattör. Vice ordförande och ledamot i Arbetsutskottet. Ledamot av Konstnärsnämndens styrelse. Tidigare kulturkommunalråd Malmö, rektor Konstfack och kulturråd Berlin.


Theréz Randquist
Generalsekreterare. Har jobbat med kommunikation och marknadsföring på både kund-och konsultsidan. Ledamot i styrelsen för Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB, ledamot i Arbetsutskottet samt Millesgårdens styrelse.

Amir Adan
Riksdagsledamot (M), Stockholms stad. Ledamot i kulturutskottet.

Bo Bergkvist Bo Bergkvist
Företagare och projektledare.
Ordförande i Valnämnden i Nacka och ersättare i Natur och Trafiknämnden samt KF. Industriman med över 30-års erfarenhet i ledande befattningar inom bl.a. Sandvik AB och annan tung verkstadsindustri. Examinerad ingenjör, ekonom och projektledare.
Gustav Blix Gustav Blix
Företagare och utbildare. Verksam i egna företaget (föreläsningar och utbildning) samt arbetar med investeringar och kommunikation för Investment AB Spiltan. Tidigare bl.a. riksdagsledamot (2006-14) samt chef för tankesmedjan EPICENTER.
Inger Akalla Inger Akalla
Fd gymnasierektor och seniorrektor/mentor för skolledare på gymnasiet och komvux i Stockholm stad. Ledamot i Stockholms läns landstingsfullmäktige, Hälso- och sjukvårdsnämnd, ordförande Sjukvårdsstyrelse Stockholm stad och Ekerö.
Lena Gatenborg Mohns Lena Gatenborg Mohns
Key Account Manager på Bonnier News, Masterstudent på Stockholms Universitet Psykologiska institutionen inom organisationspsykologi, Forskningsassistent, Ledamot i Utbildningsnämnden Nacka.
Marie Bladholm Marie Bladholm
Kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor Värmdö.
Ersättare i Landstinget och i Sjukvårdsstyrelse Söder.
Tidigare Kommunfullmäktiges ordförande Värmdö.
Peter Wigert
VD för Medborgarskolan Stockholmsregionen.
Ledamot i Medborgarskolans Friskolor AB och Påhlmans Handelsinstitut AB.
Ulla Hurtig Nielsen
Ekonomi- och redovisningsansvarig på Sipri. Arbetat som diplomerad coach och mentor inom både näringslivet och intresseorganisationer. Lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete, bl a 15 år på SEB. 1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden i Danderyd. Ledamot i styrelsen för Djursholms AB och Kommunfullmäktige i Danderyd.