Stämma 2016

Protokoll inklusive bilagor Medborgarskolans stämma 2016

Signerat protokoll inklusive bilagor (pdf)


Handlingar till Medborgarskolans stämma 2016

1 Stämmoprogram 2016 (pdf)

2a Röstberättigade ombud (pdf)

2b Deltagarförteckning (pdf)

3 Förhandlingsordning 2016 (pdf)

4 Föredragningslista 2016 (pdf)

5 PM till föredragningslista 2016 (pdf)

6a Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2014 (pdf 9MB)

6b Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2015 (pdf 13MB)

7 Förbundsstyrelsens proposition ang ändrade statuter Kapitalfond (pdf)

8 Motioner 2016 - samtliga (pdf 2MB)

9 Protokoll förbundsstämma 2014 justerat (pdf 2MB)

10 Förbundsstyrelsens svar på inkomna motioner 2016 (pdf)

11 Valberedningens förslag 2016 (pdf)

12 Protokoll förbundsstämma 2014 justerat (pdf)

13 Reseräkning förbundsstämma (xls)

14 Vägbeskrivning till hotellet (pdf)